Wyposażenie kościoła

Obszerne wnętrze kościoła prezentuje schemat bazyliki.

Prezbiterium kościoła założono na planie półkolistym.

Menu

Ołtarze: 

Do najstarszych ołtarzy świątyni, które powstały w 1893 r. należy: ołtarz główny oraz ołtarze Matki Boskiej i św. Józefa. Ołtarz główny wykonano marmuru i kolorowego kamienia. Marmurowe są także figury: św. Piotra i św. Pawła, św. Stanisława Kostki, św. Wojciecha biskupa, św. Jadwigi Śląskiej i św. Kazimierza. Mensa znajduje się na arkadowym stipes, gdzie pośrodku wyobrażano Baranka Apokaliptycznego.

Ołtarze boczne wykonano z polichromowanego drewna z dekoracją figuralną odlaną z masy gipsowej. W ołtarzu św. Józefa znajdują się: wypukłorzeźbiona scena Śmierci św. Józefa oraz malowane sceny Zaślubin, Świętej Rodziny i Ucieczki do Egiptu. Z kolei ołtarz Matki Boskiej ozdabiają malowane sceny: Zawistowanie, Boże Narodzenie, Nawiedzenie, Ofiarowanie w świątyni i Znalezienie Chrystusa w świątyni.

Ambona i Chrzcielnica: 

Drewniana i polichromowana, a miejscami także pozłacana ambona została wykonana w stylu historyzującym na pocz. XX w. Jej wieloboczny kosz ujmują arkady, w których znalazły się wypukłorzeźbione półpostacie Ewangelistów z atrybutami, a na osi w niszy Chrystus z księgą. Baldachim przyjął kształt ażurowej kopuły z łukami „w szkarpy” i z latarnią.

Chrzcielnica znajduje się w kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wykonano ją z marmuru w 2 poł. XX w. Posiada ona skromną dekorację, a jej czaszę zdobi gołębica Ducha Świętego. Nakrywę chrzcielnicy zwieńczono krzyżem.

Należy przywołać także kropielnice (5) w formie figury anioła z misą na wodę święconą, jakie ustawiono ok. 1950 r. u wejścia do świątyni z kruchty.

 

Meble:

W zakrystii znajduje się szafa, którą najpewniej wykonano po 1893 r. Jej kształt jest typowy dla tego rodzaju wyposażenia.  

Rzeźby i obrazy: 

Większość rzeźb kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy to seryjne realizacje odlane z polichromowanej masy gipsowej. Część z nich, np. popiersie Chrystusa w koronie cierniowej z zakrystii została opatrzona sygnaturą warsztatu Da Prato. Tematyka rzeźb odwołuje się do popularnych kultów związanych z Męką Chrystusa, Maryją, czy św. Antonim i św. Franciszkiem.

Na tym tle wyróżniają się: popiersie św. Jana Pawła II z pocz. XXI w. oraz odlana w metalu płaskorzeźba ukazująca Świętą Rodzinę (2 poł. XX w.).

 

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Wśród różnorodnych pamiątek przechowywanych w kościele i na plebani należy przede wszystkim wskazać na marmurową tablicę upamiętniającą konsekrację świątyni, jaka znajduje się w kruchcie. Umieszczono na niej następujący napis: AD PERPETUAM REI MEMORIAM / ANTE DIEM IX. KALENDAS NOVEMBRES (24, OCT.) A. D. MCMIII. / ILLMUS AC REVDMUS DOM. JACOBUS EDVARDUS QUIGLEY, / ARCHIEPISCOPUS CHICAGIENSIS, / TEMPLUM HOC, IN HONOREM B. MARIAE VIRGINIS DE PERPETUO SUCCURSU, / ERECTUM, / EIUSDEMQUE SS. MM. VELENTINI, MARCIANAE ET SETIS INCLUSIS, SOLEMNITER CONSECRAVIT, / FESTUMQUE ANNIVERSARII DEDICATIONIS DOM. IV. OCT. / CELEBRANDUM INSTITUIT. / X. S. Nawrocki, Rector. //.

W zakrystii znajduje się ponadto dokument wystawiony przez Piusa X w 1904 r. W kruchcie zawieszono obrazek – Pamiątkę I Komunii Świętej Jana Pranczka z 1922 r., a także dyplom uznania dla ks. Edwarda J. Smazy z 1984 r.