Plan:

Opis:

Jest to kościół utrzymany w charakterze architektury neoromańskiej, nawiązujący do rundbogenstil. Murowany, ceglany, z użyciem kamienia w fundamentach oraz na obiegającym całość budowli cokole z płaskich, szlifowanych ciosów, z kamiennym detalem architektonicznym. Wewnątrz tynkowany. Wzniesiony został na planie krzyża łacińskiego. Budowla składa się z korpusu i naw bocznych, transeptu, półkolistego prezbiterium z obejściem i dostawionymi po bokach pomieszczeniami na planie prostokąta. Na przecięciu nawy i transeptu znajduje się kopuła, dwie kolejne zaś nad nawą główną. Zewnętrzny narys budowli tworzy prostokąt o proporcjach zbliżonych 2:1, z zamkniętym prostopadłościennie obejściem prezbiterium.

Fasada jest symetryczna, zakomponowana została z połączenia wysuniętej partii środkowej opiętej dwuuskokowymi szkarpami, cofniętych osi bocznych i dostawionych po bokach, wysuniętych do przodu dwóch wież. Fasada składa się z dwóch kondygnacji rozdzielonych gzymsem kordonowym z fryzem kostkowym. W dolnej, środkowej części znajduje się szerokie wejście zamknięte półkoliście, ujęte kamiennym portalem o sfazowanych, profilowanych ościeżnicach, z podwójnymi półkolumnami na wysokich cokolikach. Podtrzymują one profilowaną archiwoltę, ujętą profilowaną listwą. Po bokach portalu półkoliste okna ujęte u góry profilowaną listwą. W osiach bocznych węższe wejścia o analogicznej dekoracji architektonicznej, przy czym archiwolta podtrzymywana jest przez jedną półkolumnę. W drugiej kondygnacji, nad wejściem głównym, potrójne zamknięte półkoliście okna, z których środkowe szersze i wyższe. U góry ujęte są wspólną listwą, powtarzającą ich kształt. W bocznych osiach półkoliste nisze z figurami u góry zamknięte profilowaną listwą. Powyżej fryz arkadkowy rozciągnięty na osie boczne. W części centralnej zamknięty dwuspadowo szczyt zwieńczony krzyżem. W szczycie na osi umieszczona w płycinie nisza zamknięta hemisferycznie, ujęta u góry listwą, z figurą. W płycinie figura. Po bokach płyciny od góry z fryzem arkadowym, również z fryzem arkadkowym.

Wnętrze kościoła z trzema nawami i transeptem. Z pojedynczymi, szerokimi przęsłami przed i za transeptem, sprawia wrażenie układu centralnego. W transepcie na osiach absydy. Wnętrze bogato dekorowane, utrzymane w jasnej kolorystyce z oliwkową okładziną kolumn, filarów i pilastrów. Kapitele złocone, nawiązują do porządku korynckiego, z niewielkimi kartuszami herbowymi. Nawy boczne otwierają się na nawę środkową szerokimi arkadami podtrzymywanymi przez kolumny i pilastry. Przy prezbiterium podwójne półkolumny umieszczone na cokole. Nawy boczne nakryte są kolebkami. Ukształtowane są analogicznie po obu stronach transeptu. W ścianie tęczowej na ich osiach półkoliste nisze, w których umieszczone zostały ołtarze boczne. Na wysokości pierwszego przęsła chór wsparty na wąskich kolumienkach. Kopuła akcentująca przecięcie ramion transeptu i korpusu osadzona na tamburze i pendentywach. Czasza kopuły przepruta oknami. Półkoliste, umieszczone zostały w lunetach. Od zewnątrz rozdzielone półkolumnami dźwigającymi belkowanie. Powyżej trójkątne naczółki dekorowane palmetami. Powyżej, na co drugiej osi, umieszczone lunety zamknięte dwuspadowym daszkiem. Latarnia przykryta niewielka kopułką, identyczną, jak na wieżach fasady. Jej ścianki przepruto półkoliście zamkniętymi prześwitami, rozdzielonymi półkolumnami. Powyżej belkowanie, gzyms i czteropołaciowy daszek. W zwieńczeniu krzyż na cokoliku.  Przed i za transeptem para kopuł umieszczonych bezpośrednio na pendentywach, ukrytych pod dachem świątyni. Prezbiterium wydzielone balustradą, na podeście do którego prowadzą dwa stopnie, zamknięte półkoliście, nakryte półkopułą. Sklepienie wsparte na bębnie z przeprutymi półkoliście oknami, poniżej rząd arkad przedzielonych pilastrami. Wejścia boczne, znajdują się za transeptem i prowadzą bezpośrednio do kościoła. Przejścia do kruchty z naw umieszczone na osiach, półkoliste. W wieży klatka schodowa. Z prezbiterium przejście do dodatkowych pomieszczeń, po stronie lewej zakrystia, po prawej magazynek. Pomieszczenia połączone są korytarzem biegnącym za prezbiterium. Okna w korpusie i pozostałych pomieszczeniach zamknięte półkoliście, z witrażami. W transepcie potrójne, w przęsłach naw bocznych pojedyncze.

Od zewnątrz w korpusie budowli wyodrębniony jest transept i prezbiterium. Przed i za transeptem znajdują się po dwa przęsła elewacji bocznych, odpowiadających jednemu przęsłu we wnętrzu świątyni. Mają one analogiczną dekorację – z szerokimi, wysokimi półkoliście zamkniętymi oknami. Rozdzielone są wąskimi szkarpami. Jedynie ostatnie przęsło jest znacząco węższe, z blendą okienną i zamknięte nieco wyższym, trójkątnym szczycikiem. Transept szeroki, ujęty po bokach wąskimi szkarpami, ukształtowany analogicznie, jak partia centralna fasady, przy czym w dolnej kondygnacji znajdują się apsydy. Całość z fryzem arkadowym. Prezbiterium półkoliste, po bokach dostawione pomieszczenia. Widoczna ponad nimi partia prezbiterium dwukondygnacyjna. W dolnej półkoliście zamknięte okna, w górnej rząd wąskich blend okiennych. Dolne pomieszczenia pozbawione dekoracji, z fryzem arkadowym, półkolistymi oknami i wejściem, połączone ścianą tylną, całkowicie pozbawioną dekoracji, jedynie z wąskim półkolistym oknem na osi.

Wieże na planie kwadratu, kompozycyjnie połączone z fasadą, pięciokondygnacyjne, schodkowo zwężają się ku górze. Trzy najwyższe kondygnacje o ściętych narożach. Każda kondygnacja została ukształtowana odmiennie. Cokół dwustopniowy, u dołu z rustyką. Dolna kondygnacja pozbawiona dekoracji, na osi z półkoliście zamkniętym oknem ujętym u góry profilowaną listwą. Powyżej gzyms i fryz kostkowy rozciągnięty z fasady. Druga kondygnacja z dwiema osiami wyznaczonymi płycinami zamkniętymi półkoliście, rozciągniętymi przez całą wysokość. W nich schodkowo umieszczone, półkoliście zamknięte okna. Kolejne trzy kondygnacje o różnych wysokościach, ze ściętymi narożami i płycinami u góry z fryzem arkadkowym. W trzeciej i piątej okrągłe okno, w czwartej w ażurowy, zamknięty półkoliści prześwit dzwonnicy u góry z listwą. Hełmy wież miedziane, z ośmioboczną latarnią, zwieńczoną kopułką z przeprutymi, zamkniętymi półkoliście otworami, w zwieńczeniu z krzyżem na cokoliku. Boczne i tylne elewacje wież o analogicznej dekoracji. W narożniku wieży południowej kamienne tablice.

Korpus kościoła nakryty dachem dwuspadowym, prezbiterium pięciopołaciowym. Czasza kopuły nakryta wielopołaciowym zadaszeniem. Od zewnątrz kopuła osadzona na podeście na planie kwadratu. Ujęty jest attyką z ażurowymi prześwitami. W narożach wieżyczki zamknięte czaszą.