Malowidła: 

ystrój malarski kościoła ogranicza się do prezbiterium, którego gwiaździste sklepienie pokrywa bogata dekoracja ornamentalna, a na ścianach, poniżej gzymsu, znajduje się 7 rozet o ząbkowanym obramieniu z czworoliściem w centrum, gdzie umieszczone zostały symbole chrystologiczne, eucharystyczne i maryjne. W korpusie kościoła ściany nawy głównej ponad arkadami do naw bocznych, pilastry i podłucza arkad pokrywa barwna dekoracja ornamentalna.

Witraże:

Witraże powstały w 1903 r., okno w zakrystii posiada sygnaturę lokalnej wytwórni: A. Muench Studio z Chicago. Witraże przedstawiają sceny o tematyce chrystologicznej, a także z życia Świętej Rodziny, Maryi i św. Józefa. Rozetę nad chórem muzycznym wypełnia witraż z przedstawieniem św. Cecylii.