1. Apostolstwo Modlitwy – przed 1920

 2. Bractwo Dziewic Różańcowych – ok 1899

 3. Bractwo Doktryny Chrześcijańskiej – 1958

 4. Bractwo Różańcowe kobiet – 1893

 5. Chór Millenium – przed 2000

 6. Chór św. Cecylii – 1904

 7. Czerwony Krzyż (dwa oddziały) – 1940

 8. Dwór św. Łucji – przed 1920

 9. Harcerstwo – 1912

 10. Kawalerya Białego Orła – przed 1920

 11. Klub Matek Imienia Maryi przed 1957

 12. Klub Polskich Niewiast Demokratycznych – 1924

 13. Klub seniora (dwa oddziały) – przed 1995

 14. Klub Ziemi Stare Bystre – przed 1995

 15. Kółko Literackie – przed 1920

 16. Kółko Maryjne – przed 1995

 17. Młodzieżowa Grupa Maryjna – przed 1995

 18. Modlitewna grupa radości w Jezusie przed 1995

 19. Sokoły (4 grupy) – przed 1920

 20. St. Mary of Czestochowa Club przed 1995

 21. The Sunshine Social Club – 1921

 22. Towarzystwo św. Marii Magdaleny przed 1920

 23. Towarzystwo Urszuli Kochanowskiej przed 1920

 24. Towarzystwo Dzieci Maryi (oddziały dla młodszych I starszych dzieci- przed 1920

 25. Towarzystwo Echo Wolności gr 43- 1904 ZPA – przed 1920

 26. Towarzystwo Imienia Jezus przed 1940

 27. Towarzystwo Matki Bożej Dobrej Rady – przed 1920

 28. Towarzystwo Opieki Społecznej – 1940

 29. Towarzystwo Polek św. Jadwigi grupa 84 ZPRK – 1902

 30. Towarzystwo Pomocnicze Pań – ok. 1940

 31. Towarzystwo św. Agaty – przed 1920

 32. Towarzystwo św. Anny gr. 593 ZPRK – 1912

 33. Towarzystwo św. Franciszki – przed 1920

 34. Towarzystwo św. Jadwigi – przed 1920

 35. Towarzystwo św. Michała Archanioła – przed 1920

 36. Towarzystwo św. Stanisława Biskupa i Męczennika grupa 127 ZPRK – 1893

 37. Towarzystwo św. Teresy przed 1940

 38. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo – przed 1940

 39. Trzeci zakon św. Franciszka przed – 1920