Plan:

Opis:

Kościół murowany, nieotynkowany, z ceglanym korpusem, fasada dwuwieżowa. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z transeptem, trójnawowy, bazylikowy, trójprzęsłowy. Prezbiterium zakończonym trójbocznie, z dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach.

Fasada dwukondygnacyjna, dwuwieżowa, zamknięta trójkątnym szczytem. Partia międzywieżowa cofnięta. Dolna kondygnacja z kruchtą na wysokości wież. Trzy ostrołukowe otwory wejściowe o profilowanych ościeżnicach i archiwoltach. Środkowy ujęty przez dwie półkolumienki, boczne pojedynczymi. W drugiej kondygnacji szerokie ostrołukowe okno, od wnętrza z rozetą. Powyżej trójkątny szczyt z okrągłym oknem. Wieże ze szkarpami w narożach i ażurowymi wyższymi kondygnacjami. Elewacje ujęte fryzem arkadkowym, z przyporami pomiędzy ostrołukowymi oknami.

Korpus trójnawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony kruchtą. Nawa główna z rzędem otworów okiennych zamkniętych wykrojem łuku ostrego. Pomiędzy nimi służki z kapitelami nawilżającymi do kapitela korynckiego podtrzymującymi sklepienie. Nawa główna otwarta na boczne arkadowymi prześwitami zamkniętymi łukiem ostrym, podtrzymywanymi przez pięć par kolumn w kształcie wiązki służek o kapitelach przypominających porządek koryncki. W nawach bocznych okna o wykroju ostrołukowym rozdzielone analogicznymi służkami, jak w nawie głównej. Prezbiterium z obejściem wydzielonym prześwitami arkadowymi podtrzymywanymi przez sześć analogicznych jak w nawie głównej kolumn. W obejściu okna z witrażami zamknięte ostołukowo. Nad obejściem rząd okien ostrołukowych, rozdzielonych służkami podtrzymującymi żebra sklepienia. Nawy boczne z zakończone prostopadłościennie zamkniętymi wnęki, w nich ołtarze boczne. W transepcie rozety okienne z witrażami.