Ksiądz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wizytą w Londynie

Na przełomie lutego i marca (28.02 – 3.03) Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wraz z towarzyszącym mu prof. Jackiem Gołębiowskim, dyrektorem CDKP i ks. Marcinem Nabożnym odwiedził polską społeczność w Londynie.

Jednym z istotnych miejsc pod względem liczebności oraz intensywności kontaktów z KUL jest Anglia. Doceniając zaangażowanie mieszkających i pracujących tam kapłanów oraz osoby świeckie Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński postanowił symbolicznie podziękować za dotychczasową dobroć serca i gesty pomocy materialnej świadczonej od powstania KUL, a szczególnie od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, przez Polaków zamieszkujących teren Anglii i Walii. Ten symboliczny gest został wyrażony poprzez odznaczenie medalem i uhonorowanie dyplomem Signum Universitatis, przyznawanym w dowód uznania za wieloletnią pomoc i życzliwość okazywaną Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II. Odznaczenie to zostało przyznane Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (PMK) na ręce rektora ks. prałata Stefana Wylężka, wieloletniego dyrektora Fundacji Jana Pawła II, której dziełem jest dom dla stypendystów zza wschodniej granicy Polski, studiujących na KUL. Medalem odznaczony został także ks. prałat Władysław Wyszowadzki, wicerektor PMK, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla na Balham w Londynie oraz prezes założonej w 1989 r. Fundacji im. kard. J. Glempa, Prymasa Polski, wspierającej studentów i doktorantów KUL. Uniwersyteckie odznaczenie przyznano również panu Andrzejowi Ostaszewskiemu, prezesowi Friends of the Catholic University of Lublin 2000, fundacji która od wielu lat funduje stypendia dla studentów tejże uczelni.

 

Koncelebra Mszy św. w parafii pw. Chrystusa Król na Balham w Londynie [fot. Paweł Konopski]
Wręczenie medalu Signum Universitatis ks. prałatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu [fot. Paweł Konopski]