Malowidła
Witraże
Witraże galeria

Kościół pw. św. Stanisława Kostki Bay City

Wystrój wnętrza

Malowidła

We wnętrzu nie zachowała się dekoracja malarska. Jedynie w prezbiterium, powyżej drzwi do obu zakrystii, znajduje się para medalionów z przedstawieniami o symbolice eucharystycznej: kielicha z hostią i winną latoroślą oraz pelikana karmiącego młode krwią z własnej piersi. 

Witraże

Witraże w oknach korpusu nawowego kościoła pokryte są ornamentem roślinno-geometrycznym. W umieszczonych na tym tle medalionach, po środku każdej szyby, znajdują się przedstawienia figur i symboli biblijnych, m.in. siewcy, pelikana, narzędzi męki Pańskiej i emblematów maryjnych. 

Podobny styl prezentują większe okna w obu ramionach transeptu, dedykowane Maryi. 

Witraże w prezbiterium otrzymały odmienną oprawę. Na szybach przedstawieni zostali święci: Jadwiga Śląska, Stanisław Kostka, Kazimierz Królewicz i Henryk Pobożny. 

Na witrażach umieszczone są inskrypcje upamiętniające fundatorów i darczyńców. 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl