Ołtarze
Ambona
Rzeźby i obrazy
Tablice pamiątkowe

Kościół pw. św. Stanisława Kostki Bay City

Wyposażenia kościoła

Ołtarze

Polichromowane na biało i złocone, o ażurowej strukturze neogotyckiej ołtarze kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Bay City dopasowano do charakteru świątyni. Ich wezwanie jest typowe dla tzw. “Polish Cathedrlas“, bowiem dedykowano je Najświętszemu Sercu Chrystusa i Świętej Rodzinie, w ołtarzu głównym sytuując figurę Chrystusa o wyciągniętych rękach. Wymieniono wówczas figury na drewniane. W świątyni znajdują się także dwa mniejsze ołtarzyki, w których umieszczono wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej oraz św. Stanisława Kostki. Wszystkie ołtarze były odnawiane.    

Galeria

Ambona

W kościele znajduje się współczesna ambona, dostosowana do jego wystroju.  

Drewniana, polichromowana na biało z pozłacanym detalem chrzcielnica ma strukturę wieloboczną, swobodnie nawiązującą do stylów historycznych. Została ona w ostatnich latach częściowo zdemontowana i włączona w tzw. basen chrzcielny. Pierwotnie jej nakrywa była zwieńczona grupą rzeźbiarską Chrzest Chrystusa. Przeniesiono ją do zwieńczenia olearium, które przyjęło kształt wolnostojącej kapliczki.  

Rzeźby i obrazy

We wnętrzu kościoła nie zachowało się pierwotne wyposażenie rzeźbiarskie. 

Współcześnie zrealizowane stacje Drogi Krzyżowej wykonane zostały z drewna, mają formę ażurowych reliefów przedstawiających realistycznie ujęte sceny figuralne. 

Tablice pamątkowe

Obok kościoła znajduje się figura Immaculaty na cokole, na którym umieszczono metalowe tablice poświęcone poległym podczas I i II wojny światowej. Na frontowej czytamy: PRO DEO ET PATRIA / VITAM DEDERUNT / 1917-1918 / NADOLSKI LADISLAUS, CORP. / KUKLA AUGUSTUS, CORP. / KOWALAK ANTONIUS, CORP. / GROJA JOSEPH A. / JANOWICZ LEO / NETKOWSKI CAROLUS / OLK FRANCISCUS / OLK JOANNES / BAY CITY, MICHIGAN . REV. L.P. KRAKOWSKI / REKTOR STI. STANISLAI K. //. Tablica umieszczona po prawej stronie zawiera wizerunek orła o rozpostartych skrzydłach, a poniżej napis:  ST. STANISLAUS PARISH / HONOR ROLL WORLD WAR II / VIRGIL BLACKBURN / JOHN DOMBKOWSKI / ANTHONY DUKARSKI / STANLEY GALIIS / JOHN JANOWICZ / LEONARD JANOWICZ / MARION JANOWICZ / ARTHUR KAPTUR / HARRY KOLASA / WALTER LUKASZEWICZ / FRANCIS MALINOWSKI / JOSEPH MASLANKA / ALEXANDER MICHALSKI / EDWARD NORLOCK  / ADAM PRZESLAK / JOHN PRZESLAK / EDWARD RAJEWSKI / JOHN RYS / MARION SPYCHALSKI / ARTHUR SZYMKIEWICZ / DONALD ZIELINSKI //.  

Ponadto w sali parafialnej są przechowywane stare fotografie, świadectwa chrztu i pierwszej komunii, kołatki oraz obrazki dewocyjne przypominające o polskiej diasporze mieszkającej niegdyś w Bay City. Wśród cenniejszych pamiątek jest też neoklasycystyczny kielich i patena podarowana parafii przez ks. Dąbrowskiego, założyciela seminarium polskiego w Orchard Lake.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl