Komitet Honorowy

ks. bp dr Wiesław Lechowicz
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej

 

prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Frank Spula
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

mgr inż. Mirosław Niedziński
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois

 

Bogdan Strumiński
Vice Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois

 

Anna Wierzbicka
Prezes Polsko Amerykańskiej Fundacji

 

ks. Paweł Bandurski TChr
Prowincjał Prowincji Północnoamerykańskiej
Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej

 

s. dr Ewa Kaczmarek MChr
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
dla Polonii Zagranicznej

 

prof. Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

 

mgr Agata Grula

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

ks. Mirosław Król
Kanclerz Zakładów Naukowych w Orchard Lake

 

dr Arkadiusz Górecki

Dyrektor Polish Mission in Orchard Lake

 

prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

 

ks. Zdzisław Torba
Proboszcz St. Ferdinand Parish w Chicago