Informacje o innych budynkach parafialnych

Plebania (2226 South Whipple Street) Zbudowana w 1937 r. Dwupiętrowa.
 
Dom sióstr (3047 West 22 Street – teraz Cremark) Ukończony i poświęcony 27 stycznia 1924 r. – święcił emerytowany proboszcz ks. Furman. Budynek trzypiętrowy, przygotowany na przyjęcie 50 zakonnic, koszt 70 tys. dolarów. Ostatnie siostry opuściły konwent w 2003 r.
 
Pierwszy budynek szkoły (2232 South Whipple Street) Kamień węgielny pod kombinacyjny budynek poświęcił, 4 września 1904 r., bp. Piotr Muldoon, ten sam biskup, 11 czerwca 1905 r., dokonał poświęcenia budynku. Na parterze mieściło się 7 sal lekcyjnych, pierwsze piętro zajmował kościół (965 miejsc siedzących), drugie chór (tzw. galerie) i mieszkania dla sióstr. Koszt budowy to 55 tys. dolarów, architekt Joseph Molitor. W roku 1919, po wybudowaniu nowego kościoła, dotychczasowy, zajmujący pierwsze piętro, przerobiono na sale lekcyjne. W 1946 r. pożar zniszczył najwyższe piętro szkoły, w trakcie remontu budynek obniżono o jedno piętro. Od roku 1949 mieści się tu średnia szkoła dla dziewcząt.
 
Nowa szkoła (2243 South Albany Avenue) 13 listopada 1927 r. nowy gmach szkoły, zaprojektowany przez firmę Sandel &Strong, poświęcił kard. George Mundelein. Jest to czteropiętrowy budynek, posiadający 24 klasy i audytorium na parterze. Od 1946 r. budynek zajmuje szkoła podstawowa, początkowo mieściła się tu również szkoła średnia.