Kościół pw. św. Wojciecha Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Adalbert Church

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Miejscowość: Detroit
Stan: Michigan
Dystrykt: Wayne County

Adres: 
4231 St. Aubin Avenue 
Detroit, MI 48207 

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Parafia pw. św. Wojciecha to najstarsza i bardzo ważna polska parafia w Detroit – dała początek dzielnicy zwanej przez Polaków Wojciechowem, a przez Amerykanów Poltown. Jest filarem nie tylko innych polskich parafii, ale także naszej kultury i nauki. To właśnie na jej terenie powstał pierwszy w Stanach Zjednoczonych Dom Prowincji Sióstr Felicjanek, zajmujących się kształceniem młodego pokolenia Polaków. To proboszcz tej parafii – ks. Józef Dąbrowski – otworzył w 1887 roku  Polskie Seminarium św. Cyryla i Metodego w Detroit (przeniesione w roku 1909 do Orchard Lake), które w niedługim czasie stało się bardzo ważnym ośrodkiem naukowym. Tutaj także założono Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie – pierwszą organizację bratniej pomocy, a w 1904 roku powołano pierwszą polską gazetę w Detroit – „Dziennik Polski”. 

Powstanie parafii sięga 1871 roku, kiedy w Detroit mieszkało już ponad 300 polskich rodzin. Wierni uczęszczali na Mszę Świętą do niemieckiego kościoła pw. św. Józefa, jednak wzrost ich liczby, jak i nieporozumienia z niemieckojęzycznymi współwyznawcami, zrodziły pomysł powołania własnej parafii. W uroczystość św. Wojciecha zawiązano kilkuosobowy komitet budowy kościoła, któremu przewodniczył ks. Szymon Wieczorek ze Zgromadzenia OO. Zmartwychwstańców (proboszcz z Parisville, pierwszej polskiej osady w Michigan). Po uzyskaniu zgody od biskupa Detroit Caspara H. Borgessa, zakupiono działkę przy ul. St. Aubin i Fremont (obecnie Canfield) i zlecono architektowi J. Wiesenhoeferowi wykonanie projektu trzech drewnianych budynków: kościoła, plebanii i szkoły. 13 lipca kolejnego roku bp. Borgess poświęcił kościół i powołał pierwszego proboszcza, został nim ks. Wieczorek.  

 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl