Kościół pw. św. Jacka Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Hyacinth Church

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

Miejscowość: Detroit
Stan: Michigan
Dystrykt: Wayne County

Adres:
3151 Farnsworth St,

Detroit, MI 48211​

Kontakt:
tel. 313-922-1507

http://www.sainthyacinth.com

Fotografie i opisy

Wystrój wnętrza

Wystrój wnętrza

Historia Parafii

W 1907 roku bp John S. Foley zatwierdził powołanie parafii pw. św. Jacka i wyznaczył jej pierwszego proboszcza – ks. Sylwestra Kołkiewicza. Pierwszy dom parafialny mieścił się na rogu ulic McDougall i Theodore.  

W grudniu 1907 roku, przy ul. Frederic, parafianie postawili mały, tymczasowy kościół, w którym, przy zasłoniętym ołtarzu, odbywały się zajęcia nowo powołanej szkoły. W roku 1908 wzniesiono większy budynek mieszczący kościół, szkołę i mieszkania dla Sióstr Felicjanek (dotychczasowy kościół zamieniono na plebanię).  

W lipcu 1922 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła i plebanii, trwającą ponad rok. Jesienią 1923 roku zaplanowano poświęcenie świątyni, jednak, z powodu choroby biskupa, przesunięto termin na rok następny.  

 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl