Kościół pw. św. Jozafata Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Josaphat Church

Diecezja: Detroit  

Rodzaj świątyni: kościół parafialny  

 

Miejscowość: Detroit 

Stan: Michigan 

Dystrykt: Wayne County 

Adres:

St. Josaphat Church 

691 East Canfield Aveniue 

Detroit, MI 48201 

Kontakt:

tel. 313-831-3352  

https://www.motherofdivinemercy.org/

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Parafię pw. św. Jozafata utworzono w 1889 roku. Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha – ks. Kazimierz Rochnowski –  powołał komitet budowy kościoła. Jego pierwszym prezesem został Tomasz Żółtowski, który na ten cel podarował własne grunty – 12 działek.   

W roku utworzenia parafii rozpoczęto prace przy trójkondygnacyjnym budynku mającym pomieścić kościół, salę parafialną i mieszkanie dla Sióstr Felicjanek. Budowę ukończono w 1890 roku. Wierni z zaprzyjaźnionej parafii pw. św. Wojciecha ofiarowali drewnianą plebanię.  

Dziewięć lat później podjęto decyzję o budowie nowego kościoła, a także plebanii i budynku mieszczącego kotłownię i mieszkanie dla kościelnego.  

W roku 1907 postawiono dom dla sióstr, a ich dawne mieszkania zamieniono na klasy szkolne, podobnie jak pomieszczenia po pierwszym kościele znajdujące się na trzecim piętrze. Do szkoły uczęszczało już ok. 700 uczniów, a ich liczba ciągle rosła. W 1915 roku postanowiono więc otworzyć szkołę średnią, w której zajęcia prowadziły również Siostry Felicjanki.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl