Kościół pw. św. Jadwigi Detroit

Wyposażenia ruchome

Chorągwie​

W izbie pamięci przy kościele przechowywany jest zajmujący zbiór chorągwi brackich. Pierwsza z nich – najciekawsza – Bractwa bł. Bronisławy zawiera wizerunek norbertanki na dalekim pejzażowym tle z klasztorem w Krakowie, gdzie była mniszką i Chrystusem unoszącym się na obłokach. Na rewersie chorągwi znalazł się herb bractwa założonego w 1917 r.  

Dwie kolejne chorągwie należały do Towarzystwa św. Jadwigi Śląskiej. Umieszczono na nich wizerunki w owalu świętej, a także stosowne napisy (1. Tow. św. Jadwigi Niewiast / L. C. B. A., który jest kontynuowany na rewersie: BRANCH NO 1109 / ST. HEDWIG / CHURCH / DETROIT, MICH. / ORGAN 1908 //.; poniżej naszywka informuje: In loving memory / of our Mother / Julia Polański //. 2. TOWARZYSTWO ŚW. JADWIGI / PRZY PAR. / ZMARTWYCHWSTANIA / PAŃSKIEGO / DETROIT, MICH / ZAŁOŻONE DNIA 13-GO STYCZNIA / 1934 ROKU //. Z kolei chorągiew bractwa różańcowego zawiera wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus i napisem: BRACTWO RÓŻAŃCA ŚW. / PAR. ŚW. JADWIGI / DETROIT, MICH / ZAŁ. 1903 ROKU //.  

Istnieje jeszcze jedna, choć skromna, chorągiew dedykowana Najsłodszemu Sercu Jezusa.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl