Ołtarze
Ambona
Meble kościelne
Rzeźby i obrazy
Tablice pamiątkowe

Kościół pw. św. Jadwigi Detroit

Wyposażenia kościoła

Ołtarze

Wielokondygnacyjny i wieloosiowy ołtarz główny wykonany został z polichromowanego i pozłacanego drewna, miejscami uzupełnionego kamiennymi płytkami oraz mozaiką. Bogatą dekorację uzupełniają płyciny pierwszej kondygnacji z wiązanymi monogramami AΩ, BV, IHS, PX, które ujmują tabernakulum. W arkadach drugiej kondygnacji ustawiono figury Ewangelistów wykonane z polichromowanej masy. W trzeciej kondygnacji znalazły się rzeźby św. Piotra, św. Jadwigi Śląskiej i św. Pawła. Antependium dekoruje wypukłorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy. Na skrajach ołtarza w roli adorujących strażników ustawiono figury aniołów trzymających lampy. Wykonano je w manufakturze Daprato.  

W tym samym stylu, choć skromniejsze, utrzymane są snycerskie ołtarze boczne. Po lewej stronie prezbiterium ołtarz dedykowano Najświętszemu Sercu Chrystusa, a po prawej Matce Boskiej Różańcowej. Kolejne dwa snycerskie i polichromowane na biało ołtarze znajdują się w kaplicach św. Franciszka oraz w św. Teresy z Lisieux.    

Galeria

Ambona

Stanowiąca fuzję form romańskich i gotyckich chrzcielnica, z cytatami ze sztuki starożytnej, została wykonana w polichromowanej masie gipsowej i drewnie. W niszach jej trzonu umieszczono postacie Ewangelistów. Na nakrywie przedstawiono Chrzest Chrystusa.  

Meble kościelne

Drewniane konfesjonały zostały wpisane w ściany boczne kościoła. W 2015 r. przekształcono je w kapliczki dedykowane Matce Boskiej Częstochowskiej i Matce Boskiej z Gwadelupy oraz św. Janowi Pawłowi II i św. Maksymilianowi Kolbe.   

W zakrystii zachowały się dwie oryginalne szafy.  

Rzeźby i obrazy

Rzeźby ustawione w kościele, choć nie wyróżniają się szczególną maestrią, reprezentują duchowość wspólnoty, która powołała parafię św. Jadwigi Śląskiej. Wśród figur ciekawszą wydaje się grupa: św. Anna nauczająca Maryję, gdzie postacie trzymają banderolę z napisem: Egredietur Virgo De Radice Jesse! Realizacja ta jest sygnowana:  COPYRIGHT BY / DAPRATO / STATUARY CO. / CHICAGO – NEW YORK / U. S. A. //. 

Z tej samej manufaktury Daprato Statuary Company, specjalizującej się w produkcji elementów wyposażenia i dekoracji wnętrz sakralnych, pochodzą Stacje Drogi Krzyżowej. Wykonane zostały w drugiej dekadzie XX w. z masy gipsowej, polichromowanej. Zawieszone są na ścianach korpusu kościoła, na pilastrach między oknami. W 1978 r. przeprowadzono ich renowację. Kompozycja każdej stacji składa się z pełnoplastycznej grupy figuralnej umieszczonej na płycie podtrzymywanej przez wspornik o kształcie dwóch uskrzydlonych puttów, pomiędzy którymi, na banderoli,  wypisane jest w języku polskim wezwanie stacji.  

Przed fasadą świątyni, na balustradzie schodów głównych prowadzących do wnętrza kościoła, umieszczone są kamienne figury czterech Ewangelistów. 

Obok świątyni znajdują się posągi Chrystusa i Maryi Niepokalanie Poczętej, ustawione na niewysokich cokołach i otoczone zadbaną zielenią. 

Tablice pamątkowe

W przedsionku świątyni zachował się krzyż misyjny z 1916 r., na którym znajduje się napis: MISJA / SW. / 3-17 GRUD. 1916 / 4-18 GRUD. 1921 / 5-19 GRUD. 1926 / 6-20 GRUD. 1931 //.    

Warto podkreślić, że na plebani urządzono izbę pamięci. Są w niej przechowywane chorągwie, trofea drużyn parafialnych, dyplomy, błogosławieństwa papieskie, znaki bractw i książeczki do nabożeństwa. Ciekawostką jest tzw. corner stone z datą AD 1903, który pochodzi z jednego z niezachowanych budynków parafialnych.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl