Start
Plan architektoniczny
Opis

Kościół pw. św. Jadwigi Detroit

Architektura

Plan architektoniczny

Opis

Kościół pw. św. Jadwigi w swojej obecnej formie powstał w latach 1915 – 1916. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w nim 30 listopada 1916 roku. Stosunkowo wiele wiemy o jego twórcach. Projekt pochodzi od Harry’ego J. Rilla, zaś wykonawcami byli Józef Nowakowski (murarz), Thomas Jurkiewicz (hydraulik), Leonard P. Stenzler (prace malarskie). Świątynia w chwili ukończenia mogła pomieścić 2 000 osób.  

 

Wzniesiony został z czerwonej cegły, detal zaś jest kamienny. W bryle świątyni dominuje potężna dwuwieżowa fasada, nieco szersza od korpusu budowli. Jest to kościół trójnawowy, bazylikowy, z nieznacznym transeptem. Partia centralna fasady jest trójosiowa, dostawione po bokach wieże są nieco przesunięte do przodu. W dekoracji dominuje motyw arkad i półkolistych zamknięć okien i wejść. Detal rzeźbiarski jest silnie ograniczony. Elementem spajającym kompozycyjnie fasadę jest figura św. Jadwigi Śląskiej znajdująca się w płycinie na osi fasady, w drugiej kombinacji. Charakterystyczne są również płyciny biegnące miedzy oknami drugiej i trzeciej kondygnacji wież, rozdzielone laskowaniem. W górnej partii wież umieszczone są zegary.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl