Kościół pw. św. Franciszka Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Francis d'Assissi Church

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Miejscowość: Detroit
Stan: Michigan
Dystrykt: Wayne County

Adres:

St. Francis d’Assisi  St. Hedwig Parish 

4500 Wesson Street 

Detroit, MI 48210

Kontakt:

tel. 313-897-7229

http://stfrancis-sthedwig.org/StFrancis/   

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu powstała jako piąta polska parafia w Detroit. W roku 1889 mieszkało tu już około 250 polskich rodzin i to zrodziło potrzebę utworzenia nowej wspólnoty. Wzniesiono więc tymczasowy budynek mieszczący kościół, szkołę i salę parafialną. Wkrótce potem, bo już w latach 1903 – 1905  wzniesiono nową świątynię (wyposażoną w 1 700 miejsc siedzących), a także audytorium i plebanię.  

W roku 1907 parafia liczyła 1 000 rodzin, a do szkoły uczęszczało 900 uczniów, kształconych przez 10 sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa. Zrodziło to potrzebę wzniesienia nowego budynku szkolnego i domu dla sióstr. Prace rozpoczęto w 1914 roku, a ukończono w roku 1917 (w 1926 r. szkoła była największą w Detroit, uczyło się w niej ok. 1 500 uczniów).  

Niekorzystne zmiany przyniosły lata czterdzieste, w których rozpoczęto budowę drogi ekspresowej Edsel Ford Expressway (1-94), przebiegającej przez teren parafii. Około 4 tysięcy rodzin musiało wówczas opuścić swoje domy.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl