Kościół pw. św. Floriana Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Florian Church

Diecezja: Detroit 

Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

 

Miejscowość: Hamtramck

Stan: Michigan 

Dystrykt: Wayne County 

Adres:

St. Florian Church 

2626 Poland Street 

Hamtramck, MI 48212 

Kontakt:

Tel. 313 871 2778 

Fax 313 871 5947 

http://www.stflorianparish.org    

Fotografie i opisy

Historia Parafii

W latach dwudziestych XX wieku w Hamtramck mieszkało ok. 50 tys. polskich emigrantów. Osiedlali się tutaj ze względu na prężny rozwój przemysłu samochodowego w Detroit i możliwość pozyskania zatrudnienia. Ich rosnąca liczba spowodowała, iż koniecznym stało się stworzenie polskiej parafii, która byłaby miejscem nie tylko kultu religijnego, ale także ośrodkiem podtrzymywania naszych narodowych tradycji. W roku 1914 podjęto więc decyzję o zakupie 10 działek pod budowę nowego kościoła (stary kościół istniał w tym miejscu od 1908 roku, jednak okazał się zbyt mały na potrzeby tak dynamicznie rozwijającej się parafii), ufundowali je Mr. Arthur O’Connor i Mrs. Fox. 25 października biskup Edward Kelly poświęcił kamień węgielny i tym samym rozpoczął budowę świątyni. Wybuch I wojny  światowej spowodował utrudnienia w zakupie potrzebnych materiałów budowlanych, dlatego początkowo udało się wykończyć jedynie pierwszą kondygnację, tzw. dolny kościół, w którym sprawowano nabożeństwa przez ponad 10 kolejnych lat.  

            Jesienią 1909 roku  do parafii sprowadzono Siostry Felicjanki, które podjęły pracę w szkole (było wówczas 67 uczniów). W roku 1910 parafia liczyła ok. 250 rodzin, a w 1912 już 1 800. W 1914 roku Hamtramck liczył ok. 20 tys. mieszkańców i był faktycznie polskim miastem z polskimi instytucjami, usługami i firmami.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl