Kościół pw. Najsłodszego Serca Maryi Detroit

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

Sweetest Heart of Mary Church

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Miejscowość: Detroit
Stan: Michigan
Dystrykt: Wayne County

Adres:

Sweetest Heart of Mary Church  
4440 Rusell Street 
Detroit, MI 48207

Kontakt:

Tel. 313 831 6659

https://www.motherofdivinemercy.org/

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Założycielem parafii pw. Najświętszego Serca Maryi jest ks. Dominik Kolasiński, zasłużony budowniczy dwóch najpiękniejszych i najwspanialszych kościołów w Detroit – św. Wojciecha i właśnie Najświętszego Serca Maryi.  

Do 1886 roku był proboszczem parafii św. Wojciecha, jednak wskutek nieporozumień z władzą kościelną na rok wyjechał z Detroit. Na prośbę swoich zwolenników powrócił i założył parafię odprawiając nabożeństwa w wydzierżawionym domu pn. 907 Riopelle. Jednocześnie zbierał składki i ofiary na nowy kościół polski w Detroit. Pozyskane fundusze przeznaczył na zakup gruntu przy Russell i Canfield i w 1888 roku rozpoczął budowę kościoła. W wystawionym gmachu, istniejącym do dziś, na parterze usytuowano kościół, a na piętrze – szkołę i plebanię.  

Po kilku latach znacznie wzrosła ilość wiernych i zaczęto myśleć o budowie nowego, większego kościoła. Postawiono go w 1890 roku, zaciągając kredyt (pomieszczenia starego kościoła przeznaczono na sale lekcyjne). W tym czasie pogorszyła się znacznie sytuacja finansowa parafian, pojawiły się ogromne problemy ze znalezieniem pracy, wynagrodzenie za nią było też bardzo niskie. Wierni nie byli w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia, kościół został zlicytowany i sprzedany za 15% jego wartości. Dzięki pożyczce, pozyskanej przez parafian w Kanadzie, kościół udało się odkupić. 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl