Malowidła
Malowidła galeria
Witraże
Witraże galeria

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika Cleveland

Wystrój wnętrza

Malowidła

Dekoracja malarska koncentruje się w partii transeptu i prezbiterium. W transepcie, poniżej ostrych łuków sklepienia, umieszczone zostały barwne sceny: Zwiastowanie, Znalezienie Jezusa w świątyni, Przemienienie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, Kazanie na górze, Wniebowzięcie oraz przedstawienie Boga Ojca wśród obłoków. W prezbiterium malowidła umieszczone zostały poniżej okien i przedstawiają starotestamentalne sceny, prefiguracje ofiary eucharystycznej. 

W korpusie, powyżej łuków arkad naw bocznych, znajduje się wić roślinna i pary czworoliści z emblematami chrystologicznymi, maryjnymi i eucharystycznymi. 

Witraże

Ściany boczne kościoła św. Stanisława przeprute są potężnymi oknami zamkniętymi ostrołukiem z maswerkiem . Wypełniają je interesujące kompozycyjnie przeszklenia, mieszczące w centrum sceny figuralne w rozbudowanych architektonicznych obramieniach. Przedstawione są tam wydarzenia z życia Maryi i Jezusa: Boże Narodzenie, Ostatnia Wieczerza, Noli me tangere, Wniebowzięcie, a także Matka Boska Różańcowa, Chrystus wśród dusz czyśćcowych, Objawienie Najświętszego Serca Małgorzacie Alacoque oraz interesujące ikonograficznie przedstawienie Chrystusa Dobrego Pasterza, któremu towarzyszą dzieci, Jan Ewangelista i Jan Kanty. Z żywotów polskich świętych znajdujemy przedstawienie Wizji św. Stanisława Kostki, Męczeństwa św. Wojciecha, Zabójstwa św. Stanisława. Patron świątyni i Polski znalazł też miejsce na witrażu w fasadzie kościoła, gdzie przedstawiona została scena Wskrzeszenia Piotrowina. Na tej szybie umieszczona została sygnatura wykonawcy: R. Wiedermann i data 1890 r. 

Interesujący ikonograficznie jest witraż przedstawiający Legendę Matki Boskiej Częstochowskiej, łączący kompozycyjnie kilka scen. W centrum przedstawiona jest Maryja z Dzieciątkiem pozująca do portretu, który maluje św. Łukasz, obok Paulini na Jasnej Górze odbierają ikonę Czarnej Madonny z rąk księcia Władysława Opolskiego, a u dołu wyobrażona jest scena obrony klasztoru i męczeńskiej śmierci zakonników. Nad wszystkim góruje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wpisany w architektoniczne obramienie kompozycji. 

Okna w nawie głównej wypełniają przeszklenia ze skromną dekoracją ornamentalną. 

W oknach prezbiterium umieszczone są witraże przedstawiające dwunastu apostołów. 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl