Szaty liturgiczne
Chorągwie

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika Cleveland

Wyposażenia ruchome

Szaty liturgiczne

W zakrystii jest przechowywany współczesny ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, wzbogaconym o dwa sztandary Polski. Pomiędzy nimi umieszczono orła w koronie z banderolą poniżej, gdzie znajduje się napis: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ //. Ornat stanowi komplet wraz ze stułą wzbogaconą o postać św. Stanisława i wyobrażenia sanktuarium na Jasnej Górze.   

Chorągwie​

W kościele znajdują dwie współczesne chorągwie dedykowane Matce Boskiej Częstochowskiej i św. Janowi Pawłowi II oraz św. Annie. Ta ostatnia chorągiew powstała dla Stowarzyszenia św. Anny, które przy parafii założono w 1906 r. Na plebanii zachowała się ponadto chorągiew jedwabna z malowaną sceną ukazującą Maryję w typie Różańcowej wraz ze św. Dominikiem i św. Katarzyną ze Sieny.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl