Ołtarze
Ambona
Rzeźby i obrazy
Tablice pamiątkowe

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika Cleveland

Wyposażenia kościoła

Ołtarze

Ołtarze swoim neogotyckim stylem wpisują się charakter architektury świątyni. Wszystkie wykonano w pozłacanym drewnie. Największy z nich – główny wieńczy figura św. Stanisława oraz śś. Piotra i Pawła. W dolnej części ustawiono figury Ewangelistów i Maryi, a także aniołów.   

Ołtarze boczne dedykowano Chrystusowi i św. Józefowi. Ciekawe, że w obu pod mensą zaaranżowano niby grób, w którym odpowiednio znalazły się figury Chrystusa i  Matki Boskiej. W ołtarzu chrystologicznym miało to głęboki sens, bowiem Zbawiciela ukazano w konwencji Ecce Homo, a także przedstawiono scenę Ukrzyżowania. W ten sposób opowiedziano o wydarzeniach Jego męki, co podkreślają także aniołowie trzymając arma Christi.  

W ołtarzu św. Józefa znalazły się ponadto wyobrażenia św. Dominika i św. Klary, a w bocznych osiach figury św. Franciszka i św. Antoniego. Inny ołtarz dedykowano Matce Boskiej, gdzie także umieszczono wyobrażenia św. Agnieszki i św. Elżbiety.      

Inny ołtarz dedykowano Najświętszemu Sercu Chrystusa, gdzie znalazły się także figury św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza.  

Ciekawa jest kompozycja składa się z trzech neogotyckich struktur wykonanych na pocz. XX w., która znajduje się w jednym z ramion transeptu. W największej z nich – ołtarzowej, jest prezentowany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a po lewej Ostrobramskiej. W ramie po prawej stronie jest obecnie umieszczony wizerunek Matki Boskiej z Gwadelupy. Nie można wykluczyć, że pierwotnie był to inny z obrazów czczonych na południu Polski, skąd pochodzili członkowie parafii św. Stanisława.    

Ambona

Elegancka, snycerska ambona odwołuje się do form neogotyckich. W jej koszu umieszczono postaci Apostołów.  

Z kolei chrzcielnica została wykonana z polichromowanej masy. Jej trzon i czasza mają kształt inspirowany gotykiem. Na nakrywie umieszczono grupę Chrztu Chrystusa.  

Rzeźby i obrazy

Na filarach w korpusie kościoła, na wspornikach, ustawione zostały polichromowane figury świętych, wśród nich Ojców i Doktorów Kościoła:  Augustyna, Grzegorza Wielkiego, Anastazji, Katarzyny Sjeneńskiej, Alfonsa Marii Liguori, Teresy z Avila, Franciszka Ksawerego, Barbary, Jana Nepomucena, Małgorzaty Alacoque, Joachima, a także figura przedstawiająca Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Wśród licznych posągów wolnostojących oraz umieszczonych na wspornikach na ścianach świątyni, znajdują się figury świętych: Teresy z Lisieux, Maksymiliana Marii Kolbego, Jacka Odrowąża, Anioła Gabriela, Michała Archanioła i anioła z banderolą. W kruchcie znajduje się grupa rzeźbiarska Pieta,  wyprodukowana w monachijskim przedsiębiorstwie Mayera oraz trzy osobne figury: Marii, Józefa i Dzieciątka Jezus, tworzące grupę Świętej Rodziny. Na ścianach kruchty umieszczono dwa krucyfiksy. 

 

Stacje Drogi Krzyżowej zawieszone są na ścianach korpusu nawowego. Mają formę iluzjonistycznych, reliefowych scen figuralnych, wykonanych w technice odlewu gipsowego, polichromowanego. Obramienie sceny stanowi drewniana rama w kształcie arkady o neogotyckim zwieńczeniu, wspartej na wysmukłych kolumienkach z przewiązką.  

Warto także dodać, że przed plebanią znajdują się dwie figury: św. Rocha (z napisem: SW. ROCH //.) oraz świętego biskupa, którego ze względu na brak charakterystycznych atrybutów trudno zidentyfikować.  

Tablice pamątkowe

Tuż przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa ustawiono tablicę, na której wypisano poległych parafian w wojnie światowej. Niestety tablica nie określa czy była to I czy II wojna.   

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl