św. Stanisława Biskupa i Męczennika Cleveland

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Stanislaus Bishop & Martyr Shrine Cleveland

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

Miejscowość: Cleveland 
Stan: Ohio  
Dystrykt: Cuyahoga County

Adres: 3649 E 65th St, Cleveland, OH 44105

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika założono w Slavic Village, jednej z dzielnic Cleveland. Polscy emigranci zaczęli przybywać tu w 1868 roku. Pięć lat później bp Richard Gilmour, drugi biskup Cleveland, zatwierdził powstanie w tym miejscu polskiej parafii i do posługi duszpasterskiej przysłał ks. Viktora Zarecznego (ze św. Wojciecha), który pozostał tu do momentu powołania przez biskupa, w październiku 1877 roku, pierwszego proboszcza – został nim o. John A. Marschal (pochodził z Olsztyna). W roku 1879 zastąpił go ks. Wolfgang Janietz OFM (pochodził ze Śląska) i dla swojej wspólnoty pozyskał Kaplicę Klasztoru Franciszkanów przy ul Hazen.

Rok 1876 przyniósł nieoczekiwany wzrost liczby wiernych. Andros B. Stone (brat Amasa Stone), współwłaściciel Cleveland Rolling Mills Company, ogłosił bowiem nabór pracowników do swojej firmy. Tysiące Polaków przyjechało tu do pracy. Zaczęto myśleć o budowie własnego kościoła. W roku 1881 parafianie zakupili na ten cel 13 działek i wznieśli gmach mieszczący kościół i szkołę, poświęcił go bp. R. Gilmour. W jego górnej części mieścił się kościół, a na parterze szkoła prowadzona przez Siostry św. Franciszka.

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl