Kościół św. Kazimierza Cleveland

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. Casimir Church

Diecezja: Cleveland  
Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Miejscowość: Cleveland 
Stan: Ohio  
Dystrykt: Cuyahoga County 

Adres:

8223 Sowinski Avenue 

Cleveland, OH 44103 

Fotografie i opisy

Historia Parafii

W 1892 roku nieliczna grupa Polaków mieszkająca w polskiej dzielnicy Cleveland, potocznie zwanej „Poznań”, zwróciła się do biskupa Ignatiusa F. Horstmanna o wydanie pozwolenia na utworzenie polskiej parafii. Ksiądz Biskup, przystawszy na ich prośbę, powołał do posługi duszpasterskiej ks. Piotra M. Cervenego (z pochodzenia Czecha). Ks. Piotr zastał w parafii małą garstkę wiernych, ale za to młodych i energicznych. Jeszcze przed jego przybyciem rozpoczęli prace przy budowie kościoła, w którym miała funkcjonować także szkoła. Przez dwa kolejne lata z pełnym zaangażowaniem pomagał im wznosić świątynię.  

W roku 1894 biskup przydzielił do parafii pierwszego proboszcza, został nim ks. S. Woźny, swoją funkcję pełnił jednak tylko przez rok, po nim parafię objął ks. F. Fremel.  

W 1899 roku, kolejny proboszcz ks. K. Łaziński, sprowadził do parafii Siostry Felicjanki i powierzył im prowadzenie szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarności wiernych parafia zaczęła się dynamicznie rozwijać.  

W roku 1903 ks. I. Piotrowski, nowy proboszcz, podjął decyzję o budowie sali parafialnej i domu dla sióstr. Początkowo w szkole uczyły Siostry Felicjanki, potem ich miejsce zajęły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Błogosławionej Kunegundy.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl