Kościół św. Jana Kantego Cleveland

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

St. John Cantius Church

Diecezja: Cleveland  
Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

Miejscowość: Cleveland 
Stan: Ohio  
Dystrykt: Cuyahoga County

Adres:

St. John Cantius Church 

906 College Avenue SW 

Cleveland, OH 44113 

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Początki parafii pw. św. Jana Kantego są dość skromne. Pierwsi osadnicy polscy przybyli do Cleveland, by podjąć pracę w dynamicznie rozwijających się stalowniach. Zasiedlili południową część miasta. Początkowo było ich niewielu, mimo to, zwrócili się do biskupa Ignacego Horstmanna o wydanie pozwolenia na powołanie polskiej parafii. Ksiądz Biskup był pełen obaw czy taka garstka wiernych zdoła utrzymać parafię, jednak ostatecznie wyraził zgodę i mianował ks. Hipolita Orłowskiego jej pierwszym proboszczem. Początkowo Msze Święte sprawowano w dwupiętrowej stodole, z czasem, z pieniędzy ofiarowanych przez parafian, wybudowano pierwszy kościół.  Zaraz potem obok niego postawiono plebanię, szkołę i dom Sióstr św. Józefa z Trzeciego Zakonu św. Franciszka.  

            Parafia zaczęła rozwijać się w szybkim tempie. W sierpniu 1908 roku pierwszego proboszcza, z powodów zdrowotnych, zastąpił ks. Franciszek Doppke, który w roku 1913 wzniósł nową świątynię, mieszcząca także szkołę. Po jego śmierci, w 1917 roku, parafię objął ks. Józef Kociński. Nadal rosła liczba wiernych, a tym samym przybywało uczniów. Nowy proboszcz postanowił rozbudować szkołę i dom Sióstr. Podjęto także decyzję o wzniesieniu nowej, o wiele większej świątyni. Potter i Cable – architekci z Cleveland – zaprojektowali kościół w stylu romańskim. 6 lipca 1924 roku poświęcono ka­mień węgielny, a 24 listopada 1926 roku nową świątynię. 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl