Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Buffalo

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

Assumption of the Blessed Virgi Mary Church

Diecezja: Buffalo 
Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Miejscowość: Buffalo 
Stan: Nowy York Dystrykt: Erie County

Adres:

Assumption of the Blessed Virgin Mary 

435 Amherst St,  

Buffalo, NY 14207  

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się w północnozachodniej części Buffalo, w dzielnicy zwanej Black Rock. W 1888 roku, gdy polska osada liczyła około 30 rodzin, biskup Stephen V. Ryan wyraził zgodę na jej utworzenie. Zakupiono więc 14 działek i wzniesiono pierwszy budynek mieszczący kościół i szkołę. Około roku 1892 powiększono go o plebanię, a w 1902 roku zbudowano dom dla sióstr.  

W 1903 roku parafia nabyła 4 działki pod budowę nowego kościoła, jego dolną kondygnację uruchomiono jeszcze w tym samym roku. Niestety budowa została wstrzymana na 10 lat, wznowiono ją dopiero w 1914 roku (16 sierpnia biskup Charles H. Colton poświęcił kamień węgielny) i w kolejnym roku ukończono. 

Nową szkołę zbudowano w 1924 roku po czym rozbudowano dom sióstr i plebanię. W roku 1931 parafia liczyła 8 tys. wiernych, a do szkoły uczęszczało 1 416 uczniów.  

W 1961 roku przeprowadzono kapitalny remont dolnej kondygnacji kościoła, w której utworzono salę parafialną i zamontowano system chłodzenia. Wystrój górnego kościoła został zmieniony w latach siedemdziesiątych.    

W roku 1969 parafię odwiedził kard. Karol Wojtyła.   

W 1970 parafia liczyła 1 200 wiernych, a do szkoły uczęszczało 250 uczniów.  

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl