Kościół Bożego Ciała Buffalo

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

Corpus Christi Church

Diecezja: Detroit
Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

Miejscowość: Buffalo 
Stan: Nowy York 
Dystrykt: Erie County

Adres:

Corpus Christi Church 

199 Clark Street 

Buffalo, NY 14212 

Fotografie i opisy

Historia Parafii

Znaczna część rodzin polskich osiedlających się w Buffalo wybierała jego wschodnią część, pragnąc zamieszkać w pobliżu pierwszej polskiej świątyni pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Z czasem ich liczba była tak duża, że tę część miasta zaczęto nazywać „Małą Polską”. Do roku 1898 funkcjonowały tutaj trzy parafie, jednak przy tak dynamicznie wzrastającej liczbie osadników nie były w stanie objąć wszystkich opieką duszpasterską. Z pomocą przyszedł biskup James E. Quigley, ordynariusz diecezji Buffalo, zwracając się z prośbą do oo. franciszkanów  konwentualnych z Syracuse, N.Y. o zorganizowanie nowej polskiej parafii. O. Jacek Fudziński, prowincjał franciszkanów, osobiście zajął się realizacją powierzonego im zadania. Przyjechał do Buffalo i po zapoznaniu się z miejscowymi warunkami oraz zgromadzeniu grupy pierwszych parafian, kupił posiadłość obejmującą kilkanaście działek i domów. 22 kwietnia 1898 roku biskup Quigley wydał dekret powołujący parafię pw. Bożego Ciała i powierzył jej pasterzowanie „in perpetuum” (na wieczne czasy) oo. franciszkanom.        

            Na tymczasowy kościół przeznaczono jeden z kupionych budynków, który w kilka dni wyremontowano i wyposażono. 27 maja 1898 roku o. Jacek Fudziński poświęcił go i odprawił pierwszą mszę. Uroczystej konsekracji dokonał biskup James E. Quigley, w czerwcu, w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele.

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl