Polish Parishes in USA

Buffalo

Start
Polish Cathedrals- Cleveland
Buffalo
_5659695

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika

St. Stanislaus Bishop & Martyr Shrin

_5657923

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Assumption Church

_5658339

Bazylika św. Wojciecha

St. Adalbert Basilica

_5659367

Kościół Bożego Ciała

Corpus Christi Church

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl