Ołtarze
Ambona
Rzeźby i obrazy

Bazylika św. Wojciecha Grand Rapids

Wyposażenia kościoła

Ołtarze

Ołtarz główny kościoła pw. św. Wojciecha należy do ciekawszych realizacji spotykanych w “Polish Cathedrals”. Jest to konstrukcja baldachimowa wzniesiona ponad stołem ołtarzowym, pod którą znalazła się rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania. Całość wykonano z marmuru inspirując się wczesnochrześcijańskimi i romańskimi rozwiązaniami z Półwyspu Apenińskiego. Nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę amerykańską praktykę zamawiania w Europie wystrojów wnętrz świątyń, że i ołtarz główny z kościoła pw. św. Wojciecha został zakupiony we włoskim warsztacie, być może w Pietrasanta. 

Ołtarze boczne także wykonano w marmurze, a dedykowano je Maryi i św. Józefowi. Ich struktura, co oczywiste, jest jednak skromniejsza. Są to realizacje architektoniczne, ale jednoosiowe. W przypadku ołtarza Matki Boskiej należy zauważyć, że jego antependium ozdobiono literami A i Ω, co wskazuje, że pierwotnie był on dedykowany Chrystusowi. 

Ponadto w świątyni znajdują się mniejsze ołtarzyki dedykowane św. Antoniemu i św. Franciszkowi, wykonane w marmurze w tym samym stylu co inne.

Galeria

Ambona

Ambona kościoła jest drewniana, polichromowana na biało, z pozłacanymi detalami. Na ośmiobocznym koszu znajdują się wyobrażenia Ewangelistów oraz Chrystusa Sędziego. Jest ona częścią pierwotnego wystroju, ale podczas remontu kościoła przeniesiono ją do prezbiterium i zapewne przycięto. Nie można bowiem wykluczyć, że pierwotnie była to struktura przyfilarowa.   

Tuż obok prezbiterium znajduje się kaplica chrzcielna z nowym wystrojem i wyposażeniem.   

Rzeźby i obrazy

Figury ustawione w korpusie kościoła wykonane zostały z kilku gatunków łączonego ze sobą różnokolorowego marmuru. Tego typu rzeźby produkowane były m.in. we Włoszech i chętnie sprowadzane do kościołów w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i późniejszych XX wieku. 

W kościele pw. św. Wojciecha są to m.in.: grupa rzeźbiarska Maryi z Dzieciątkiem i św. Teresą z Lisieux, figura Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Antoniego Padewskiego, św. Józefa, a także posąg Jana Pawła II. W kruchcie znajduje się figura Ukrzyżowanego Chrystusa.  

Stacje Drogi Krzyżowej wykonane zostały w technice mozaiki. Przedstawiają realistycznie ujęte sceny, o kolorystyce ograniczonej do kilku stonowanych barw. Kompozycje o formacie zbliżonym do kwadratu, ujęte są profilowaną ramą kamienną. 

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl