Bazylika św. Wojciecha Grand Rapids

Podstawowe informacje
Fotografie i opsy
Historia Parafii

Basilica of St. Adalbert

Diecezja: Grand Rapids  
Rodzaj świątyni: kościół parafialny 

Miejscowość: Grand Rapids 
Stan: Michigan 
Dystrykt: Kent County 

Adres:
654 Davis Ave NW,
Grand Rapids,
MI 49504

Kontakt:
tel. 616-458-3065

https://www.basilicagr.com

Fotografie i opisy

Historia Parafii

W 1872 roku Antoni Zygmunt Stiller, przybyły do Grand Rapids z Trzemeszna, założył Towarzystwo św. Wojciecha. W roku 1881, gdy mieszkało tu już około 60 polskich rodzin, założono parafię i zbudowano mały, drewniany kościół.  W następnym roku zbudowano salę parafialną. Cztery lata później parafia liczyła już 210 rodzin, a do szkoły uczęszczało 90 dzieci, zajęcia prowadziły w niej siostry Notre Dame. W roku 1891 rozbudowano kościół. Parafia ciągle się rozrastała i w 1902 roku liczyła 700 rodzin, liczba dzieci w szkole zwiększyła się wówczas do 520 uczniów. W czerwcu 1907 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, ukończono ją po sześciu latach. W 1920 roku rozbudowano dom sióstr, a w roku następnym zbudowano nową szkołę, która liczyła 1 350 uczniów. W roku 1980 świątynię wyniesiono do godności bazyliki mniejszej, odnowiono kopuły na kościele i pokryto je miedzią, natomiast wieńczące je krzyże – złotem. Ponad 30 lat później (2012 r.) parafia została połączona z parafią pw. św. Jakuba.   

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl