O Projekcie

Projekt badawczy Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dofinansowany ze środków z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Głównymi patronami projektu są Wicepremier, prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ks. bp dr Wiesław Lechowicz – Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Od roku 2020 projekt jest finansowany ze środków
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polish Parishes in USA

Polskie Parafie w USA

Polish Parishes in USA

Polskie Parafie w USA

Sponsorzy

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl