O Projekcie

Projekt badawczy Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dofinansowany ze środków z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Głównymi patronami projektu są Wicepremier, prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ks. bp dr Wiesław Lechowicz – Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Polish Parishes in USA

Polskie Parafie w USA

Polish Parishes in USA

Polskie Parafie w USA

Sponsorzy