Ołtarz

_5655666

W kościele znajdują się trzy oryginalne, dobrej klasy ołtarze, które powstały w 1919 r. Wykonano je w stylu neobarokowym, jako snycerskie, ozdobione wielokolorowym marmurem, z figurami odlewanymi z masy gipsowej. Na skrajach ołtarza ustawiono figury błogosławiącego św. Wojciecha (z wiosłem i zwojem) i św. Jadwigi Śląskiej (z modelem kościoła). Bliżej części centralnej znajdują się figury aniołów ubranych w stroje przypominające ubiór diakonów, trzymających lampy w formie wysokich pochodni. W centrum znajdowała się niegdyś mozaika ukazująca św. Kazimierza (obecnie w biurze Wikariatu IV Arcybiskupstwa Chicago), którą zastąpiono obrazem Matki Boskiej z Tepeyac. Mensa ołtarzowa wsparta jest na stipes przypominającym architektoniczny sarkofag z wypukłorzeźbioną sceną Ostatniej Wieczerzy.

Boczne ołtarze dedykowano Matce Boskiej i św. Józefowi. Pierwszy z nich zawiera figurę Immaculaty, ponad którą znajduje się przedstawienie Boga Ojca. Architektoniczny stipes zawiera wypukłorzeźbioną scenę Zwiastowania. W ołtarzu św. Józefa w zwieńczeniu znajduje się kartusz z przedstawieniem młodego Chrystusa ze strącanym w otchłań szatanem. W centrum ołtarza umieszczono figurę św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Architektoniczny stipes zawiera wypukłorzeźbioną scenę ze Snem św. Józefa.