Parafia św. Kazimierza

Miejscowość: Chicago

Stan: Illinois
Dystrykt: Cook County

Adres:

Our Lady of Tepeyac Church

2226 South Whipple Street
Chicago, IL 60623

Kontakt:  

Tel. 773 – 521 – 8400 

 www.ourladyoftepeyacparish.org

Diecezja: Chicago

Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Obrządek: rzymsko-katolicki

Wezwanie: Naszej Pani z Tepeyac (od roku 1990).

Data erygowania: 1890

Fundator: wyłącznie parafianie

_5655682
_5655680
_5655681

Fotografie i opisy

_5655833-1200x1500
Architektura
_5655803
Epitafia i tablice pamiątkowe
_5655703
Paramenty liturgiczne
_5655796
Wnętrza
_5655735
Wyposażenia
sw Kazimierz
Plan architektoniczny kościoła
_5655659 (Kopiowanie)
Układ prezbiterium
_5655666
Ołtarz
_5655692
Ambona
_5655792
Malowidła
_5655680
Rzeźby
_5655786
Witraże

Historia parafii:

Parafię pw. św. Kazimierza założono w 1890 r., w odległości 4,5 mili na zachód od centrum miasta i 2 mile na zachód od kościoła św. Wojciecha. Powstała z podziału parafii św. Wojciecha w miejscu zamieszkiwanym jeszcze wtedy przez niewielką liczbę ludności. Jednakże, powstające w okolicy zakłady produkcyjne Malleable Works, McCormick Works, Hollendback Sausage Co., Hart Schaffner Marx and Kuppenheimer Clothes, wpłynęły na rozwój tej dzielnicy, a podmiejska linia kolejowa, istniejąca od 1902 r. umożliwiała szybkie połączenie z centrum miasta. Polacy, którzy się tam osiedlali budowali piękne, duże domy w atrakcyjnych miejscach przy Marshal Boulevard i Troy Street tzw. „Gold Coast”. W związku z rosnącą populacją polskich osadników, bp. Feehan wyraził zgodę na utworzenie parafii i posłał do niej pierwszego proboszcza ks. Franciszka Króla. W 1890 r., kiedy erygowano parafię zakupiono drewniany budynek zlokalizowany przy ul. 20 i Laflin, gdzie wcześniej znajdowała się fabryka okien i drzwi. Następnie przesunięto go na ul. Whipple, gdzie obecnie znajduje się plebania. Na parterze urządzono kaplicę, zaś na piętrze dwie sale lekcyjne. W styczniu 1891 r. utworzono szkołę, do której zapisanych było 47 uczniów. Na początku jej istnienia, zajęcia prowadzili nauczyciele świeccy, zastąpieni potem przez Siostry Franciszkanki Szkolne z Milwaukee. W 1893 r. parafia liczyła już 300 rodzin. Do szkoły przybywało coraz więcej uczniów. Powiększał się zatem kompleks zabudowań parafialnych. W 1894 r. zbudowano pierwszą plebanię Zakupiono także murowany budynek z przeznaczeniem na mieszkanie dla sióstr. W 1899 r. powstała dzwonnica. Kilka lat później, w 1901 r., kiedy do szkoły uczęszczało ok. 500 uczniów, Siostry Zmartwychwstanki zastąpiły dotychczasową kadrę.
Trzy lata później parafia liczyła już 600 rodzin oraz 600 młodzieży szkolnej. Konieczne było wówczas zbudowanie dużego budynku. Bp. Piotr Muldoon 4 września 1904 r. poświęcił kamień węgielny, zaś 11 czerwca 1905 r. poświecono wielofunkcyjny budynek zaprojektowany przez architekta Josepha Molitora. W budynku mieściły się sale lekcyjne, kościół i mieszkania dla sióstr nauczycielek. Parafia pw. św. Kazimierza rozwijała się dynamicznie, mimo iż w okolicy powstawały inne polskie wspólnoty (Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero 1895 r., św. Anny 1903 r., Dobrego Pasterza 1907 r.). W 1910 r. do parafii św. Kazimierza należało 2000 rodzin. Po kilku latach – w 1917 r. u zbiegu ulic Cermak i Whipple rozpoczęła się budowa nowego kościoła, pod który kamień węgielny poświęcono 9 września 1917 r. Pierwsza Msza św. została odprawiona w Boże Narodzenie 1918 r. Natomiast poświęcenie kościoła odbyło się w następnym roku. Po wbudowaniu nowego kościoła, dotychczasową jego siedzibę zaadaptowano na potrzeby szkoły. Jednak miejsca dla uczniów ciągle brakowało, o czym świadczy fakt, że w 1090 r. parafia wynajmowało trzy sale lekcyjne w szkole św. Ludmiły działającej w strukturach czeskiej parafii. Kolejne zabudowania parafii św. Kazimierza powstały w 1924 r., kiedy to zbudowano dom zakonny dla sióstr na zakupionych parcelach przylegających bezpośrednio do posesji. Dotychczasowe mieszkania zamieniono na kolejne sale lekcyjne. W 1925 r. do szkoły składającej się z 18 sal lekcyjnych, uczęszczało 1548 uczniów. Wówczas w placówce pracowało 35 sióstr zakonnych. Nowy czterokondygnacyjny gmach szkoły z 24 salami i audytorium zbudowano w 1927 r. 13 listopada 1927 r. poświęcił go Abp. J. Mundelein. W tym samym roku otwarto tu dwuletnią szkołę zawodową dla dziewcząt. W 1929 r. szkoła podstawowa liczyła już ponad 2300 uczniów, w 41 oddziałach. W placówce pracowało wówczas 45 Sióstr Zmartwychwstanek. W tym czasie uruchomiono klasy „zerówki”. Rozwój szkoły zbiegał się ze wzrostem liczebności wiernych. Wspólnota pw. św. Kazimierza liczyła wówczas 3300 rodzin. Podjęto wówczas decyzję o wyodrębnieniu nowej parafii pw. św. Romana.
W 1937 r. powiększono kompleks parafialnych zabudowań o nową plebanię. Kolejne lata odznaczały się spadkiem liczby wiernych spowodowany kryzysem finansowym, przez który parafianie tracili pracę i domy, w związku z czym musieli się wyprowadzać szukając lepszych warunków do życia. W roku złotego jubileuszu parafii (1940 r.) w obu szkołach zapisanych było 950 dzieci i młodzieży – w tym w szkole średniej tylko 105 uczennic. W 1946 r., na skutek zniszczeń górnych kondygnacji po pożarze starego budynku szkoły, zlikwidowano najwyższe piętro budynku szkolnego. Trzy lata później przeniesiono tam zajęcia dwuletniej szkoły średniej, która przemianowano wówczas na czteroletnią szkołę średnią dla dziewcząt.
Od połowy lat 60. XX w., na skutek migracji ludności, Polacy przenosili się na zachodnie przedmieścia, a ich miejsce zajęli Latynosi. W kościele odbywały się wówczas nabożeństwa w j. hiszpańskim. W 1980 r. do parafii św. Kazimierza należało ok. 1000 rodzin, w tym 7 % z nich to Polacy. W szkole podstawowej natomiast uczyło się jeszcze 270 dzieci pod opieką Sióstr Zmartwychwstanek, zaś w szkole średniej 206 dziewcząt.
W roku 1990 parafię św. Kazimierza połączono z parafią św. Ludmiły i nadano nowe wezwanie Our Lady of Tepeyac i wprowadzono duszpasterstwo w j. hiszpańskim. Jednak msza św. w języku polskim była odprawiana w niedziele do roku 2005. Szkoła średnia też otrzymała nazwę Our Lady of Tepeyac High School i funkcjonuje do tej pory. Do roku 2003 nauczały w szkole Siostry Zmartwychwstanki. Również w dalszym ciągu czynna jest szkołą podstawowa Our Lady of Tepeyac School, parafia liczy ok. 500 zarejestrowanych hiszpańskojęzycznych rodzin. Z parafii św. Kazimierza pochodzi dwóch biskupów: bp. Stanisław Wincenty Bona, który był również proboszczem w par. św. Kazimierza (w1931 r. przyjął sakrę biskupią) oraz bp. Thomas Paprocki ogłoszony biskupem pomocniczym arch. Chicago w 2003 r., od 2010 r. biskup ordynariusz diecezji Springfield (stolica stanu Illinois).

Historia budowy:

Kościół pw. św. Kazimierza powstał w 1917 r. i znajduje się przy ul 22 (obecnie Cremark) i Whipple. Kamień węgielny poświęcono 9 września 1917 r. Kościół zaś poświęcił abp Mundelein 21 grudnia 1919 r. Budowlę przeznaczoną na 1500 miejsc siedzących charakteryzowały filary przyścienne oraz styl polskiego renesansu. Koszt budowy świątyni wyniósł 185 tys. dolarów. Ołtarze boczne wykonane z drewna i weneckich mozaik, zaś główny ołtarz zdobiły elementy z białego marmuru oraz alabastru. Kościół zbudowano z czerwonej cegły i białego kamienia, a dach pokrywała czerwona dachówka. Od frontu przylegają dwie wieże. Na szczycie kopuły zainstalowana była latarnia, a w jej wnętrzu figura Pana Jezusa poniżej rzeźby czterech Ewangelistów. Wszystkie posągi wykonano z białego marmuru.

Dalsze losy budowli:

W 1925 r. wszystkie figury z kopuły zostały zdjęte z uwagi na obawy przed uszkodzeniem konstrukcji budynku, nieprzystosowanego do takich obciążeń. Przed obchodami 50 lecia parafii w 1940 r. gruntowne odnowiono zewnętrzne mury kościoła. Malowanie i renowacja wnętrza miały miejsce przed diamentowym jubileuszem. Przy okazji zmiany nazwy kościoła na Our Lady of Tepeyac, zabrano obraz św. Kazimierza z głównego ołtarza, poczyniono też inne zmiany w wystroju wnętrza.