Malowidła: 

Witraże:

Witraże w wykrojonych łukiem ostrym oknach korpusu z przedstawieniami w półpostaci Ojców Kościoła (św. Hieronim i św. Augustyn, św. Ambroży i św. Grzegorz Wielki), świętych niewiast (św. Elżbieta i św. Barbara, św. Agnieszka), świętych jezuickich (św. Alojzy Gonzaga i św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola), a także Marii Magdaleny, św. Jadwigi, św. Teresy z Liesieux i św. Jana Nepomucemena. W oknach transeptu wizerunki symboli Ewangelistów oraz sceny: Święta Rodzina, Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem, poniżej których symboliczne przedstawienia związane z pobożnością katolicką. W sklepieniu prezbiterium witraż gołębicy Ducha Świętego oraz Matki Boskiej i Chrystusa z gorejącymi sercami. W ścianie fasady witraż z wizerunkiem św. Cecylii. W zakrystiach witraże z symbolami związanymi z wiarą chrześcijańską, jeden z nich sygnowany: H. Muench. Studio. / Chicago, Ill.