Organizacje i stowarzyszenia polskie działające przy parafii

 1. Bractwo Najświętszego Sakramentu – przed 1920

 2. Bractwo Różańca św.– 1900

 3. Towarzystwo Chórów św. Cecylii – przed 1920

 4. Kółko Dramatyczne – ok. 1933

 5. Koło Im. Morskie Oko nr. 3 Związek Podhalan

 6. Klub Parafii św. Salomei – 1966

 7. Klub Matek św. Salomei – ok. 1960

 8. Klub Pań św. Józefa – 1927

 9. Kosciuszko Post Ladies Auxiliary Chapter no 30

 10. Towarzystwo Imienia Jezus – ok. 1940

 11. Towarzystwo Imienia Maryi – przed 1920

 12. Towarzystwo Jana III Sobieskiego – przed 1913

 13. Towarzystwo Kazimierza Wielkiego – przed 1920

 14. Towarzystwo Korony Polskiej grupa 1457 PAN

 15. Towarzystwo Orzeł Biały – 1900

 16. Towarzystwo Naród Polski grupa 132 ZNP

 17. Towarzystwo Przyszłość Polski

 18. Towarzystwo św. Anny nr. 365 PUA – 1936

 19. Towarzystwo św. Heleny grupa 823 ZPRK – 1914

 20. Towarzystwo św. Józefa nr. 849 ZPRK –1912

 21. Towarzystwo św. Kazimierza – przed 1920

 22. Towarzystwo św. Piotra i Pawła – przed 1920

 23. Towarzystwo św. Salomei – przed 1913

 24. Towarzystwo św. Stanisława Kostki –. 1889

 25. Towarzystwo św. Teresy nr 480 PWA

 26. Towarzystwo św. Wojciecha – 1900

 27. Towarzystwo św. Wojciecha – przed 1913

 28. Towarzystwo śpiewu „Harmonia” – od 1900

 29. Towarzystwo Wniebowzięcia NMP – ok. 1900

 30. Towarzystwo Ułanów – przed 1913