_5659808

Budynki parafii:

Plebania (11824 South Indiana Avenue) Zbudowana w 1965 r. koszt 135 tys. dolarów. W 1990 r. budynek został sprzedany dla Salem Baptist Church. Przed budynkiem kościoła ustawiona jest stela, na której wyryto nazwiska parafian poległych w czasie II wojny światowej (zob. dział epitafia i tablice pamiątkowe).

Dom sióstr (150 East 118 Plaza) Zbudowany w 1960 r., koszt 245 tys. Do 1984 r. mieszkały tu Siostry św. Józefa. Budynek sprzedany w 1990 r. dla Salem Baptist Church.

Szkoła (11816 South Indiana Avenue) Zbudowana w 1950 r., koszt 350 tys. dolarów. Zanim rozpoczęto budowę, w 1949 r. starą plebanie przesunięto nieco w stronę ul. Indiana. Szkoła parafialna została zamknięta w 1984 r. Budynek został sprzedany w 1990 r. dla Salem Baptist Church, obecnie budynek jest siedziba Chicago Collegiate Charter School.