Wystrój wnętrza kościoła:

Kościół w wnętrzu bazylikowym.

Menu

Malowidła: 

Korpus kościoła zdobią malowidła o tematyce chrystologicznej i maryjnej. Ich styl i jakość wykonania wskazują na dobrej klasy twórców, którzy z biegłością potrafili posługiwać się wzorcami sprawdzonymi i dobrze przyjmowanymi zarówno przez wiernych jak i duchowieństwo. Uwagę zwracają przede wszystkim malowidło Chrystus w Ogrójcu oraz kompozycje maryjne: Matka Boska Różańcowa; Matka Boska z Góry Karmel, Matka Boska Niepokalanie Poczęta oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Witraże:

W kościele znajduje się bogaty i interesujący zespół witraży o cechach charakterystycznych dla działających na terenie Chicago monachijskich wytwórni witraży. W nawie głównej umieszczono popiersia świętych mężów i świętych niewiast, wśród nich patronów Polski. W nawach bocznych znajdują się sceny z życia Chrystusa. Umieszczone na tych oknach inskrypcje zawierają sentencje biblijne odnoszące się do przedstawionych scen, a także imiona fundatorów – którymi były zarówno osoby prywatne, Dzieci z parafii, jak i działające w parafii Towarzystwa i Bractwa (m.in. Tow. Najświętszego Serca Jezusa,  Tow. Polek Najświętszej Maryi Panny, Tow. św. Barbary, Dwór Św. Jadwigi, Dwór Św. Edwarda, Bractwo Dziewic Różańcowych). Natomiast w prezbiterium umieszczono sceny z życia św Rodziny – w których obecny jest patron świątyni – św. Józef. W ramionach transeptu, w latach 1914-1915, znalazły miejsce dwie rozbudowane kompozycje przedstawiające Boże Narodzenie i Ostatnią Wieczerzę.