Ołtarze: 

W kościele zachował się zespół trzech snycerskich ołtarzy o wysokiej klasie artystycznej. Powstały one w 1914 r. i nawiązują swoim style do włoskiego romanizmu. Szczególnie udany jest ołtarz główny o przestrzennych rozwiązaniach, bogato dekorowany ornamentem roślinnym i geometrycznym, ze sceną Ostatniej Wieczerzy w antependium. Słabszym elementem tej realizacji, jak i pozostałych ołtarzy są figury wykonane z polichromowanej masy. Pozostałe ołtarze dedykowano Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Boskiej. Wyjątkowo prezentuje ołtarzyk Chrystusa Dobrego Pasterza z 1914 r. wykonany w tej samej firmie artystycznej. W jego aediculi umieszczono wypukłorzeźbioną scenę Chrystusa wśród owiec.

Ambona i Chrzcielnica: 

Drewniana ambona wykonana zapewne w 1914 r. w stylu historyzującym jest bogato zdobiona i zawiera rzeźby  Ewangelistów. W składziku znajduje się natomiast ambona dla lektora, która opatrzono tabliczką z inskrypcją: IN THANKGIVING / ON THE HAPPY OCCASION OF THE / 50TH WEDDING ANNIVERSARY / OF / STANLEY AND VAL SKUTA //.

W kościele nie ma chrzcielnicy, którą można by związać z polskimi członkami parafii.  Natomiast w kruchcie kościoła znajdują się dwie kropielnice z pocz. XX w.

Meble kościelne: 

Do ciekawszych elementów wyposażenia kościoła należy stolik liturgiczny, który powstał wraz z ołtarzem prezbiterium w 1914 r. Wykonano go z drewna i ozdobiono płytkami ceramicznymi. Zapewne w tym samym czasie, w stylu historyzującym powstał konfesjonał, którego drzwi dekorowane są roślinnymi wiciami, a środkowe ponadto z trzema medalionami z krzyżami greckimi, wagą, napisem PAX i kluczami. W zakrystii znajduje się szafa – charakterystyczna dla tego typu wnętrz.

Rzeźby i obrazy: 

W kościele znajdują się różnorodne rzeźby ukazujące postacie nowotestamentowe i świętych. Wszystkie stanowią seryjny wyrób, jednak w większości niesygnowany. Należy zauważyć, że figura św. Anny nauczającej Matkę Boską została ustawiona na wysokiej klasy cokole, o historyzującej formule, wykonanym zapewne wraz z pierwotnym wyposażeniem kościoła tj. w 1914 r. Wykonany zapewne w tym samym momencie krucyfiks opatruje tabliczka z następującą treścią: IN LOVING MEMORY OF / THE MEMBERS OF THE / ST. JOSEPH HOLY NAME SOCIETY //. Zwraca także uwagę rzeźbiarska Droga krzyżowa z pocz. XXI w.