Plan:

Opis:

Kościół murowany, ceglany, nieotynkowany, z fasadą dwuwieżową. Portal główny, gzymsy i detale wykonane z białego kamienia. Założony na planie wydłużonego prostokąta, bazylikowy, trójprzęsłowy z pseudotranseptem w ¾ długości korpusu, z prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi pomieszczeniami. Na skrzyżowaniu nawy głównej i pseudotranseptu latarnia.

Centralna partia fasady dwukondygnacyjna, zamknięta trójkątnym szczytem. Po bokach wysunięte wieże. Kondygnacje fasady rozdzielone gzymsem podtrzymywanym przez półkolumny połączone arkadami. W dolnej kondygnacji fasady trzy identycznie ukształtowane wejścia ujęte portalami, rozciągnięte na całą szerokość partii centralnej i poprzedzone podestem, do którego prowadzą szerokie schody. W górnej kondygnacji rozeta ujęta szeroką, zdwojoną arkadą podtrzymywaną przez dwie smukłe kolumienki korynckie. Ponad rozetą w niszy figura św. Józefa. Powyżej w zwieńczeniu fasady krzyż na cokole. Elewacja naw powtarza układ kompozycyjny elewacji nawy głównej. Pseudotransept ujęty został lizenami ciągnącymi się przez całą jego wysokość.

Wnętrze kościoła składa się z trzech naw, pseudotranseptu, apsydy prezbiterium, kruchty oraz dostawionych do prezbiterium pomieszczeń. W korpusie przed pseudotranseptem znajduje się pięć przęseł, za transeptem zaś dwa. Prezbiterium jest jednoprzęsłowe, na planie zbliżonym do kwadratu, nakryte jest sklepieniem konchowym z gurtami. Nawa główna otwiera się na niższe nawy boczne prześwitami arkadowymi podtrzymywanymi przez kolumny. W pierwszym przęśle nawy głównej znajduje się balkon chóru. Nawy boczne zamknięte są niewielkimi apsydami.