Rzeźby i obrazy: 

Rzeźby kościoła wykonano z polichromowanej masy gipsowej, ustawiając je na marmurowych lub drewnianych cokołach. Ich ikonografia, jak i forma nie wyróżnia się. Część z nich opatrzono sygnaturą firmy Da Prato, np.: św. Teresy z Lisieux (po 1925 r.), 2 kandelabry w formie figury anioła z latarnią (1916 r.). Zwraca uwagę figura św. Jozafata, którego strój stanowi swobodną wizję stroju biskupiego Kościoła Wschodniego. Droga krzyżowa przyjęła formę reliefowych scen odlanych z masy gipsowej i polichromowanej.

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Pamiątkowe artefakty parafialne przechowywane są na plebani. Wśród nich znajduje się pamiątka srebrnego jubileuszu ks. Franciszka G. Ostrowskiego wykonana z atłasu, pasmanterii i haftu. Opatrzono ją napisem: PAMIĄTKA SREBRNEGO JUBILEUSZU / 1904 1929 / Tues Sacerdos in aeternum! / Przewiel. Ks. Prałata F. Ostrowskiego / 25 //., ozdabiając wicią winnych gron i wyobrażeniem gołębicy Ducha Świętego nad księgą ze stułą i kielichem z Hostią.

Kolejne przedmioty to pamiątki I Komunii Świętej z 1919 r. i 1929 r., a także Dyplom ukończenia VIII klasy Jana Pranczka z 1919 r., ukazujący budynek szkoły św. Jozafata, podpisany przez ks. F. Ostrowskiego i s. M. Rainanę.