Plan:

Opis:

 

Kościół murowany, z białej cegły, nieotynkowany, z fasadą dwuwieżową. Założony na planie prostokąta, jednoprzęsłowy, z prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach. Po stronie lewej do korpusu kościoła przylega dodatkowa kruchta.

Fasadę dwukondygnacyjna, dwuwieżowa, zamknięta trójkątnym szczytem. Partia międzywieżowa cofnięta, w dolnej kondygnacji z trzema otworami drzwiowymi. Wejście środkowe ujęte zostało bogato zdobionym portalem zamkniętym dwuspadowo, z uskokowymi ościeżami, z potrójnymi kolumienkami o roślinnych kapitelach, ograniczonymi od dołu cokołem. Partia górna portalu została uformowana z sześciu uskokowych archiwolt z bogatą roślinno-ornamnetalną dekoracją.. W drugiej kondygnacji fasady, powyżej portalu półkoliście zamkniętą płycina, ujętą laskow

aniem. W płycinie znalazła się rozetą z witrażami, a poniżej rząd półkoliście zamkniętych okien. Szczyt z fryzem arkadowym, na osi w płycinie figura św. Jozafata. Elewacje boczne z fryzem arkadowym, rozdzielone lizenami.

Korpus jednonawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Prezbiterium wydzielone łukiem tęczowym, węższe i niższe od nawy, z wąskimi oknami. Ściany boczne z wysokimi oknami, pomiędzy nimi wydatne szkarpy wewnętrzne oparte na przysadzistych kolumnach. Pomiędzy szkarpami przeprute arkadowe przejścia. Ściana tęczowa z dekoracją malarską w górnej partii i z pókoliście zamkniętymi wnękami, flankującymi prezbiterium. Nawa ze sklepieniem kolebkowym przedzielonym gurtami z wysklepkami pokrytymi kasetonami. Prezbiterium ze sklepieniem konchowym z gurtami przechodzącymi w podwójne służki wiszące. Okna korpusu i prezbiterium z witrażami, zamknięte półkoliście. We wnękach przy prezbiterium umieszczone figury. Od strony lewej prezbiterium prostokątną zakrystia, od strony prawej mniejsze pomieszczenie gospodarcze.

Dachy kropusu dwuspadowe z trójkątnymi szczytami.