Malowidła: 

Skromny wystrój malarski koncentruje się przede wszystkim na łuku tęczy kościoła, gdzie przedstawiono sceny z Misji śś. Cyryla i Metodego. We wnętrzu odnajdujemy też mniejsze kompozycje przedstawiające m.in.: Jezusa wśród dzieci, Świętą Rodzinę, Wizję św. Małgorzaty Alacoque. Z 1943 roku pochodzi oryginalny wystrój kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ze sceną adoracji Maryi przez rodzinę oraz grupę amerykańskich żołnierzy.

Witraże:

_5659209
_5659196
_5659207

Witraże pochodzą z 1. poł. lat 40. XX w. W oknach korpusu, w ornamentalnym obramieniu umieszczone zostały medaliony z przedstawieniami scen biblijnych i postaci świętych, wśród których znaleźli miejsce patroni kościoła – śś. Cyryl i Metody. Trzy okna prezbiterium przeznaczono na wizerunki Chrystusa Króla oraz Maryi Niepokalanie Poczętej i Św. Józefa. W fasadzie, powyżej chóru  znajduje się rozeta z Najświętszym Sercem Maryi, a wizerunek św. Cecylii umieszczono nieopodal – w płn. przęśle korpusu świątyni.

Każdy witraż w korpusie kościoła, obejściu prezbiterium, zakrystii, chórze muzycznym, kruchcie, klatkach schodowych i pomieszczeniach pomocniczych, posiada inskrypcję z imionami i nazwiskami fundatorów, niektóre również z datą fundacji (1943 i 1944 r.).