Ołtarze: 

Ołtarze świątyni wykonano z polichromowanego i marmoryzowanego drewna, umieszczając w nich figury odlane z masy gipsowej i polichromowane. Powstały one w 1914 r., a ich formę należałoby określić jako neobarokową. W ołtarzu głównym znajduje obraz przedstawiający św. Barbarę, a także figury św. Anny nauczającej Maryję i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Pod mensą znajduje się wypukłorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy według Leonarda da Vinci. Ołtarze boczne dedykowano Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Matce Boskiej.

Ambona i Chrzcielnica: 

Drewniana i polichromowana ambona została wykonana w stylu historyzującym w 2 poł. XX w. Jej dekoracja jest stosunkowo skromna i nawiązuje swobodnie do stylu gotyckiego.

 

Współczesna chrzcielnica w formie szafki została ufundowana, jak głosi napis: KU ŚWIĘTEJ PAMIĘCI / STANISŁAWA I MARCJANNY KOZŁOWSKI //.    

Rzeźby i obrazy: 

Rzeźby świątyni to seryjna produkcja wykonana z polichromowanej masy gipsowej. Część z nich zawiera sygnaturę Da Prato, np. figura św. Franciszka. Ich tematyka odwołuje się do kultu Męki Pańskiej, kultu maryjnego i świętych: Franciszka, Antoniego i św. Teresy z Lisieux.  

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Na plebanii znajduje się drewniany (z elementami metalowymi) krucyfiks z 1966 r. upamiętniający 23-letnią pracę ks. Edwarda C. Skupienia.