Witraże

Witraże o nieznanej proweniencji reprezentują dość typowe rozwiązania formalne. Przedstawiają popiersia świętych, 12 apostołów, symbole odnoszące się do sakramentów świętych, ale także – dość rzadkie dla tego medium – stacje drogi krzyżowej. W transepcie znajdują się bardziej rozbudowane kompozycje dedykowane św.  Franciszkowi z Asyżu i św. Stanisławowi Kostce. Wśród uwiecznionych inskrypcjami fundatorów znaleźli się „Pracownicy przy Dzienniku Chicagowskim”.