Układ prezbiterium

Prezbiterium kościoła założone na planie półkolistym jest bogato zdobione malowidłami odwołującymi się m.in. do historii parafii.