Sprzęt

Wśród sprzętów kościelnych wyróżnia się krzyż procesyjny z 1906 r. Opatrzono go tabliczką z następująca inskrypcją: Przew. Ks. Franciszkowi Gordon C. R. / Proboszczowi od Tow. Minist. sw. STK / W dniu Imienin 4. X. 1906. //.

Innym obiektem jest wieczna lampa z pocz. XX w., która obecnie znajduje się na strychu kościoła.