Ołtarz

Ołtarz główny

W kościele znajduje się w sumie siedem ołtarzy z lat 1920-1925, których formę można zakwalifikować jako neorenesans.  Wykonano je z polichromowanego na biało drewna, miejscami marmoryzowanego, bogato uzupełniając pozłotą. W ołtarzu głównym dodatkowo znalazła się moizaika wykonana z pozłacanych gipsowych i szklanych tesserów. Figury wykonano z polichromowanej masy gipsowej. Ołtarze dedykowano Matce Boskiej i św. Józefowi, a także Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i św. Annie. Ołtarze w transepcie pierwotnie poświęcone były Matce Boskiej Różańcowej i Matce Boskiej Częstochowskiej. Obecnie są to ołtarze Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Matki Boskiej z Guadalupe.

Ołtarz główny ustawiony w 1920 r. wzbogacono w latach 1943-1949 tabernakulum, ufundowanym jak głosi napis przez dzieci ze szkoły funkcjonującej przy parafii (DONATED BY THE / PAROCHIAL SCHOOL / CHILDREN 1943-1949 //.). W ołtarzu tym znajdują się  figury św. Piotra i św. Pawła. Mensę oparto o stipes dekorowane wyobrażeniem Baranka Apokaliptycznego oraz aniołów trzymających na tkaninie Arma Christi.

Ołtarz św. Anny powstał w 1924 r., a o jego fundatorach świadczy tabliczka z napisem: DAR / JÓZEFA I JADWIGI / DOBROCHOWSKICH //. Z kolei ołtarz Matki Boskiej Anielskiej powstał w 1925 r. na okoliczność jubileuszu.