Rzeźby

Rzeźby prezentowane w kościele to seryjny wyrób wykonany z polichromowanej masy gipsowej, czego przykładem figura Chrystusa z gorejącym sercem, wykonana w 1951 r. przez: COPYRIGHT 1928 BY / DAPRATO / STUDIOS / CHICAGO NEW YORK //. Ten sam warsztat wykonał figury Ecce Homo (1926 r.), św. Judy Tadeusza (1951 r.).

Tematyka rzeźb jest dość typowa i odwołuje się do popularnej pobożności związanej ze św. Anną, czy Michałem Archaniołem. Reprezentowane są też tematy związane z męką Chrystusa (Ukrzyżowanie, Pieta). Należy podkreślić obecność figury św. Teresy z Lisieux, którą ufundowano w 1926 r., a więc niemal równocześnie z kanonizacją karmelitanki. Jak głosi inskrypcja rzeźba powstała: KU UCZCZENIU Ś. P. JANA SCHERMANNA / OD / ŻONY I DZIECI. / DNIA 14GO SIERPNIA 1926 R. //. W kościele znajduje się także podobizna św. Maksymiliana Kolbe i o. Pio.