Informacje o innych budynkach parafialnych

Obecny budynek plebanii został wzniesiony w miejscu pierwszej drewnianej plebanii. Poświęcenia nowego budynku dokonał bp. Paweł Rhode 19 marca 1914 r. Koszt budowy 41 tysięcy dolarów; architekt H. Hinc. Wymiary 64 na 46 stóp. Plebania składa się z ponad 30 pomieszczeń rozmieszczonych na 4 kondygnacjach, wewnątrz zamontowana jest winda towarowa. Mury zewnętrzne z prasowanej cegły, na frontowej ścianie ozdobna kamieniarka. Budynek wielokrotnie remontowano. Obecnie najwyższa kondygnacja stanowi mieszkanie dla sióstr misjonarek Chrystusa Króla.

Dom sióstr zakonnych (1125 North Cleaver Street) Siostry Nazaretanki prowadziły szkołę parafialną od początku istnienia parafii tj. od 1983 r. nowe mieszkanie (budynek istniejący do dziś) dla sióstr zbudowano w miejscu zburzonej starej szkoły, gdzie również mieściły się kwatery sióstr. Klasztor poświęcił abp J. B. Sheil 12 lipca 1959 r. Koszt budowy 523 tys. dolary. Budynek czterokondygnacyjny, przystosowany na mieszkanie dla 30 sióstr. Siostry zamieszkiwały w nowym klasztorze do 1975 r. Od 1994 w budynku działa katolicka wspólnota Anavim, oferująca pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dom braci zakonnych (1110 North Noble Street) Bracia ze Zgromadzenia Krzyża Św. byli nauczycielami w szkole średniej. Nowy dom zbudowano dla nich w miejscu poprzedniej siedziby w 1947 r. Budynek poświęcił kard. Samuel Stritch 24 kwietnia 1949 r. Koszt budowy 220 tys. dolarów. Mieszkań przewidziano na ok 30 braci. W 1960 r. klasztor braci przestał być własnością parafii, w 1986 r. bracia sprzedali swój dom. Od 2006 r. budynek stanowi własność chrześcijańskiej organizacji Night Ministry prowadzącej tam działalność społeczno-opiekuńczą.

Szkoła podstawowa (1135 North Cleaver Street) Obecny budynek wzniesiono w 1917 r. poświęcił go abp George Mundelein 2 września 1917. Budynek czterokondygnacyjny, na rzucie litery L, zaprojektowała firma Rogers Company, posiada 35 sal szkolnych i audytorium na 900 osób. Koszt budowy 280 tys. dolarów. Zbudowany z ciemno- czerwonej cegły, żaroodporna konstrukcja. Długość 230 stóp szerokość 125 stóp. Po zamknięciu parafialnej szkoły podstawowej w 1975 r. szkoła była wynajmowana różnym instytucjom oświatowym, stanowi własność parafii. Od 1992 jest siedzibą Polskiej Szkoły Sobotniej im Trójcy Świętej.

Szkoła średnia (1443 West Division Street) Holy Trinity High School dla chłopców został założony w parafii w 1910 r., obecny budynek wzniesiono w 1928 r. w miejscu poprzedniego starego budynku. Koszt budowy około pół miliona dolarów, architekci Józef Słupkowski i C. Piontek, budowała firma Schuetz Construction Co. Poświęcenia dokonał kard. G. Mundelein 28 października 1928 r. Budynek czteropiętrowy, przewidziany na 1000 uczniów, posiada 36 sal lekcyjnych, audytorium na 1025 miejsc siedzących, kręgielnię i kafeterię. Zbudowany na rzucie litery L. Od 1960 r. szkoła pozostaje własnością braci ze Zgromadzenia Krzyża św. Szkoła funkcjonuje do tej pory jako koedukacyjne Holy Trinity High School. Najwięcej uczniów – blisko 900 należało do szkoły w 1970 r. obecnie szkoła liczy około 500 uczniów.