Chrzcielnice

Chrzcielnica o typowym, seryjnym schemacie wykonana została na pocz. XX w. z polichromowanych drewna i masy gipsowej. Jej charakter należałoby określić jako neobarok. Trzon został ujęty  kolumnami stylizowanymi na korynckie, pomiędzy którymi umieszczono figury Ewangelistów. Nakrywę wieńczony grup rzeźbiarska Chrzest Chrystusa.